Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BAN MÔN LỘNG PHỦ (MÚA RÌU QUA MẮT THỢ)

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BAN MÔN LỘNG PHỦ – MÚA RÌU QUA MẮT THỢ

Phần Dịch Việt

Anh thợ mộc nhỏ tuổi học nghề được hai năm, cũng biết đóng vài món đồ, vậy mà đã tỏ ra đắc ý, cảm thấy mình quá tài giỏi. Lời dạy của thầy anh ta không thèm nghe nữa, chỉ thích cầm cái búa thợ mộc ra ngoài rong chơi. Một hôm, anh ta không chịu chăm chỉ làm việc cho thầy mà lại ra ngoài chơi. Đi đến trước một toà lầu, anh ta không biết nhà này là của Lỗ Ban – ông tổ nghề mộc. Người ta nhìn thấy anh cầm búa liền hỏi: “này, anh cầm búa, anh làm nghề gì vậy?”. Anh thợ mộc ngạo mạn nói: “không nhìn thấy hả? Ta là thợ mộc”, nói đoạn anh ta không ngừng vung búa lên xuống. Có người mang đến cho anh ta một miếng gỗ lớn, chỉ loáng một cái anh ta đã chẻ ra đóng thành cái ghế xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nhiều người xung quanh cười nhạo nói anh ta múa rìu trước cửa Lỗ Ban. Anh ta không vui cầm cái ghế về hỏi thầy Lỗ Ban là ai. Thầy cười to nói: “ngươi dám thể hiện tài năng trước cửa tổ sư, thật quá kiêu ngạo rồi. Ngươi đi đi, ta dạy không nổi ngươi đâu”. Anh thợ mộc lúc này mới biết mình sai, nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi.
lo-lang

Phần chữ Hán

小木匠学了两年手艺,也能做几件器具了,就有点得意扬扬,觉得自己很了不起。师傅的话他不再听,只喜欢拿着做木工活的斧子到处闲逛。这天,小木匠不好好帮师傅干活,又溜出来玩。走到一家门楼前,他不知道门楼下是木匠祖师爷鲁班家。别人看他拿着斧子,就问:“哎,拿斧子的,你是干什么的?”小木匠傲慢地说:“看不出来吗?我是木匠呀。”说着他将斧子不停地摆弄着。别人拿来一大块木头,他三下两下就劈开了,做了一把歪歪扭扭的凳子。
许多人在一旁笑,说他在鲁班门前弄大斧。他不高兴地拿起凳子,回到师傅面前问鲁班是谁。师傅哈哈大笑:“你敢在祖师爷门前显能,也太狂妄了。你走吧,我也教不了你啦。”小木匠这才知道自己错了,可惜已经晚了。

Phần pinyin

Xiǎo mùjiang xuéle liǎng nián shǒuyì, yě néng zuò jǐ jiàn qìjùle, jiù yǒudiǎn déyì yángyáng, juéde zìjǐ hěn liǎobùqǐ. Shīfu dehuà tā bù zài tīng, zhǐ xǐhuan názhe zuò mùgōng huó de fǔzi dàochù xiánguàng. Zhè tiān, xiǎo mùjiang bù hǎohǎo bāng shīfu gàn huó, yòu liū chūlái wán. Zǒu dào yījiā ménlóu qián, tā bù zhīdào ménlóu xià shì mùjiang zǔshī yé lǔbān jiā. Biérén kàn tā názhe fǔzi, jiù wèn:“Āi, ná fǔzi de, nǐ shì gān shénme de?” Xiǎo mùjiang àomàn de shuō:“Kàn bù chūlái ma? Wǒ shì mùjiang ya.” Shuōzhe tā jiāng fǔzi bù tíng de bǎinòng Zhe. Biérén ná lái yī dà kuài mùtou, tā sān xià liǎng xià jiù pīkāile, zuòle yī bǎ wāiwāiniǔniǔ de dèngzǐ.
Xǔduō rén zài yīpáng xiào, shuō tā zài lǔbān ménqián nòng dà fǔ. Tā bù gāoxìng de ná qǐ dèngzǐ, huí dào shīfu miànqián wèn lǔbān shì shuí. Shīfu hāhā dà xiào:“Nǐ gǎn zài zǔshī yé ménqián xiǎn néng, yě tài kuángwàngle. Nǐ zǒu ba, wǒ yě jiào bùliǎo nǐ la.” Xiǎo mùjiang zhè cái zhīdào zìjǐ cuòle, kěxí yǐjīng wǎnle.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung, Thành ngữ tiếng Trung

Comments