Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ trong tiếng Trung

狐步舞                    Hú bù wǔ                điệu nhảy Fox-trot
华尔丝舞                huáěr sī wǔ              điệu nhảy Vanse
伦巴舞                    lúnbā wǔ                 điệu nhảy Rumba
桑巴舞                    sāng bā wǔ              điệu nhảy Samba
恰恰                        qiàqià                      điệu nhảy Cha cha cha
迪斯科                    dísīkē                      điệu nhảy Disco
阿戈戈                    ā gē gē                     điệu nhảy Agogo
扭摆舞                    niǔbǎi wǔ                điệu nhảy Twist
探戈                        tàngē                       điệu nhảy Tango
卡里普索                kǎ lǐ pǔ suǒ             điệu nhảy Calipso
舞步                        wǔbù                       bước nhảy
快步                        kuài bù                    bước nhanh
漫步                        mànbù                     bước chậm
芭蕾舞                    bālěiwǔ                   múa ba lê
脱衣舞                    tuōyīwǔ                   múa thoát y
交际舞                    jiāojìwǔ                   nhảy tập thể

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-ban-giao-cong-viec-trong-tieng-trung-2

我能请你跳舞吗?
Wǒ néngqǐngnǐtiàowǔ ma?
Tôi có thể mời cô nhảy được không?

我能请你同我跳这支舞吗?
Wǒnéngqǐngnǐtóngwǒtiàozhèzhīwǔ ma?
Tôi có thể mời cô nhảy cùng điệu này được không?

我能否有荣幸与你跳这支舞吗?
Wǒnéngfǒuyǒuróngxìngyǔnǐtiàozhèzhīwǔ ma?
Tôi có thể vinh hạnh được nhảy cùng cô điệu này không?

他们配得很好。
Tāmenpèidéhěnhǎo.
Họ phối hợp với nhau rất tốt.

多么优美的一对呀。
Duōme yōuměi de yíduìya.
Đó là 1 cặp nhảy thật duyên dáng.

下一曲扭摆舞,你愿与我共舞吗?
Xià yìqūniǔbǎiwǔ, nǐyuànyǔwǒgòngwǔ ma?
Điệu nhảy Twist sau, cô có muốn nhảy cùng tôi không?

跳扭摆舞我们嫌老了。
Tiàoniǔbǎiwǔwǒmenxiánlǎole.
Chúng ta hơi già so với điệu Twist.

我想你常常跳舞。
Wǒxiǎngnǐchángchángtiàowǔ.
Tôi nghĩ là cô thường xuyên khiêu vũ.

你跳得美极了。
Nǐtiàodéměijíle.
Cô nhảy rất đẹp.

你喜欢跳舞吗?
Nǐxǐhuāntiàowǔ ma?
Anh có thích khiêu vũ không?

谢谢与你共舞。
Xièxieyǔnǐgòngwǔ.
Cám ơn đã nhảy cùng tôi.

<center>Xem các chủ đề khác</center>

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.