Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC MẪU CÂU HỘI THOẠI CƠ BẢN trong tiếng Trung (PHẦN 1)

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC MẪU CÂU HỘI THOẠI CƠ BẢN trong tiếng Trung (PHẦN 1)

1.   最近过得好吗?

Zuìjìn guò dé hǎo ma?

Dạo này sống có ổn không?

 

你好!

Nǐ hǎo!

Chào bạn!

 

初次见面。

Chū cì jiàn miàn.

Lần đầu tiên gặp mặt.

 

请多多关照。

Qǐng duōduō guānzhào.

Mong được quan tâm nhiều.

 

很高兴见到你。

Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.

Rất vui được gặp anh.

 

最近过得好吗?

Zuìjìn guò dé hǎo ma?

Dạo này sống có ổn không?

 

身体好吗?

Shēntǐ hǎo ma?

Bạn có khỏe không?

 

很好。

Hěn hǎo.

Rất tốt.

 

托您的福,我过得很好,您呢?

Tuō nín de fú, wǒ guò dé hěn hǎo, nín ne?

Cảm ơn bạn, tôi vẫn khỏe, thế còn bạn?

 

2.   忙吗?

Máng ma?

Anh có bận không?

 

好久不见。

Hǎo jiǔ bú jiàn.

Lâu lắm không gặp.

 

忙吗?

Máng ma?

Bạn có bận không?

 

还好。

Hái hǎo.

Vẫn ổn.

 

很忙。

Hěn máng.

Bận lắm.

 

有点儿忙。

Yǒu diǎnr máng.

Hơi bận.

 

是,很忙。

Shì, hěn máng.

Vâng, rất bận.

 

不,不太忙。

Bù, bù tài máng.

Không, tôi không bận lắm.

 

忙什么?

Máng shénme?

Bận việc gì thế?

 

辛苦您了!

Xīnkǔ nín le!

Anh vất vả quá!

 

再见!

Zàijiàn!

Tạm biệt!

 

明天见!

Míngtiān jiàn!

Hẹn mai gặp lại!

 

3.   太打搅您了。

Tài dǎjiǎo nín le.

Làm phiền anh quá.

 

不好意思。

Bùhǎoyìsi.

Ngại quá.

 

太打搅您了。

Tài dǎjiǎo nín le.

Làm phiền anh quá.

 

不客气。

Bú kèqì.

Đừng khách sáo.

 

多亏有您的帮助。

Duōkuī yǒu nín de bāngzhù.

May mà có anh giúp.

 

多谢您的好意。

Duōxiè nín de hǎoyì.

Cảm ơn lòng tốt của anh.

 

谢谢你了!

Xièxie nǐ le!

Cảm ơn anh.

 

非常对不起。

Fēicháng duìbùqǐ.

Rất xin lỗi.

 

非常抱歉。

Fēicháng bàoqiàn.

Vô cùng xin lỗi.

 

没关系。

Méi guānxì.

Không có gì.

 

请见谅。

Qǐng jiànliàng.

Mong thứ lỗi.

 

失礼了!

Shīlǐ le!

Thất lễ rồi!

5-cac-mau-giao-tiep-co-ban

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học nói tiếng Trung, Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments