Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CHO PHÉP VÀ NGĂN CẤM trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CHO PHÉP VÀ NGĂN CẤM trong tiếng Trung

1.   不行。Bùxíng. Không được.
2.   我可以看看吗?Wǒ kěyǐ kàn kàn ma? Tôi có thể xem được không?
我可以用一下你的圆珠笔吗?Wǒ kěyǐ yòng yīxià nǐ de yuánzhūbǐ ma? Tôi có thể dùng cây bút bi của bạn một chút được không?

A:我可以去游泳吗? Wǒ kěyǐ qù yóuyǒng ma? Tôi có thể đi bơi không?
B:是的,你可以。Shì de, nǐ kěyǐ. Vâng, được chứ.
A:我可以用一下你的电脑吗?Wǒ kěyǐ yòng yīxià nǐ de diànnǎo ma? Tôi có thể sử dụng máy tính được không?

phan-doi
B:好的,你用吧。Hǎo de, nǐ yòng ba. Được, bạn dùng đi.
3.   我把灯关掉你不介意吗?Wǒ bǎ dēng guān diào nǐ bù jièyì ma? Tôi tắt đèn bạn không để ý chứ?
不介意,不反对Bù jièyì, bù fǎnduì: không để bụng, không phản đối.
4.   随你便。Suí nǐ biàn. Tùy bạn.
5.   当然可以。Dāngrán kěyǐ. Dĩ nhiên rồi.

6.   别犹豫了,做吧。Bié yóuyùle, zuò ba. Đừng do dự nữa, làm đi.
7.   当断不断,必受其患。Dāng duàn bùduàn, bì shòu qí huàn. Do dự thì tất sẽ gặp chuyện không hay.
8.   想这么做就怎么做吧。Xiǎng zhème zuò jiù zěnme zuò ba. Nghĩ sao làm vậy.
9.   如果他们想竞争,没问题。Rúguǒ tāmen xiǎng jìngzhēng, méi wèntí. Nếu họ muốn cạnh tranh, thì cũng tốt thôi.
10.                     是的,为什么不呢?Shì de, wèishéme bù ne? vâng, sao lại không chứ?
A:我们去钓鱼吧。Wǒmen qù diàoyú ba. Chúng ta đi câu cá đi.

B:是的,为什么不呢?Shì de, wèishéme bù ne? được, sao lại không chứ?
11.                     我很愿意,但是我没带零钱。Wǒ hěn yuànyì, dànshì wǒ mò dài língqián. Tôi rất muốn nhưng tôi không đem theo tiền lẻ.
12.                     对不起,恐怕不行。Duìbùqǐ, kǒngpà bùxíng. Xin lỗi, e là không được.
俊锡,这事儿我想恐怕是你错了。Jùn xī, zhè shì er wǒ xiǎng kǒngpà shì nǐ cuòle. Tuấn Tích, tôi e là cậu đã sai trong chuyện này.
13.                     此事我无能为力。Cǐ shì wǒ wúnéngwéilì. Chuyện này tôi không giúp gì được.
14.                     噢,我没办法。Ō, wǒ méi bànfǎ. Ôi, tôi không có cách.
唉,他又被炒鱿鱼了。Āi, tā yòu bèi chǎoyóuyúle. Ai, anh ta lại bị sa thải rồi.
15.                     没办法。Méi bànfǎ. Hết cách.

16.                     不,那件事恐怕我对你没有多大帮助。Bù, nà jiàn shì kǒngpà wǒ duì nǐ méiyǒu duōdà bāngzhù.
Không, chuyện đó e là tôi không thể giúp được nhiều cho bạn.
在那方面我怕是帮不了你。Zài nà fāngmiàn wǒ pà shì bāng bùliǎo nǐ.
Về mặt đó, tôi e là tôi không thể giúp bạn được.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.