Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐẶT CHỖ TRONG NHÀ HÀNG trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐẶT CHỖ TRONG NHÀ HÀNG trong tiếng Trung
我想订一张桌,定在七点wǒ xiǎng dìng yī zhāng zhuō, dìng zài qī diǎn
Tôi muốn đặt một bàn, lúc 7 giờ
我想订一张两个人的桌wǒ xiǎng dìng yī zhāng liǎng gèrén de zhuō
Tôi muốn đặt một bàn hai người
我们预订了wǒmen yùdìngle
Chúng tôi đặt trước rồi
我们还没预定wǒmen hái méi yùdìng
Chúng tôi chưa đặt trước
你介不介意等一等?nǐ jiè bù jièyì děng yī děng?
Anh có phiền đợi một chút không?
餐厅开门了没有Cāntīng kāiménle méiyǒu
Nhà hàng mở cửa chưa?
餐厅什么时候开门?Cāntīng shénme shíhòu kāimén?
Nhà hàng khi nào mở cửa?
餐厅什么时候关门?Cāntīng shénme shíhòu guānmén?
Nhà hàng khi nào đóng cửa?
你预订座位了没有?Nǐ yùdìng zuòwèile méiyǒu?
Anh đặt chỗ trước chưa?
thanh-toan-nha-hang
你们用谁的名字预定的?Nǐmen yòng shuí de míngzì yùdìng de?
Các bạn dùng tên của ai để đặt trước ?
这边请Zhè biān qǐng
Mời lối này
对不起,这张卓已经预订了duìbùqǐ, zhè zhāng zhuō yǐjīng yùdìngle
Xin lỗi,bàn này đã có người đặt trước
十五分钟以后有一张空桌子shíwǔ fēnzhōng yǐhòu yǒuyī zhāng kōng zhuōzi
15 phút sau có một bàn trống
要是/如果我们等一下,有没有桌子?yàoshi/rúguǒ wǒmen děng yīxià, yǒu méiyǒu zhuōzi?
Nếu chúng tôi đợi một chút, có bàn không?
我们得等好久吗?Wǒmen déi děng hǎojiǔ ma?
Chúng tôi phải đợi bao lâu?
我们可以坐在这儿/那儿吗?Wǒmen kěyǐ zuò zài zhè’er/nà’er ma?
Chúng tôi có thể ngồi đây/ ngồi đó không ?
我们可以靠窗户做吗?Wǒmen kěyǐ kào chuānghù zuò ma?
Chúng tôi có thể ngồi gần cửa sổ không ?
外边有没有空桌子?Wàibian yǒu méiyǒu kòng zhuōzi?
Bên ngoài có bàn trống không?
给我们在那一把椅子,好吗?Gěi wǒmen zài nà yī bǎ yǐzi, hǎo ma?
Lấy cho chúng tôi thêm cái ghế, được không?
有没有给小孩作的高椅子?Yǒu méiyǒu gěi xiǎohái zuò de gāo yǐzi?
Có ghế cao dành cho trẻ em ngồi không?
有没有插这个暖瓶器的插座? Yǒu méiyǒu chā zhège nuǎnpíng qì de chāzuò?
Có ổ cắm điện của bình nước nóng này không?
请给我(在微波炉里)暖一下这个奶瓶?Qǐng gěi wǒ (zài wéibōlú lǐ) nuǎn yīxià zhège nǎipíng?
Vui lòng hâm nóng ( trong lò viba) bình sữa này giúp tôi
请不要太烫了qǐng bùyào tài tàngle
Vui lòng đừng làm nóng quá
有没有地方给婴儿换尿布?yǒu méiyǒu dìfāng gěi yīng’ér huàn niàobù?
Có nơi nào thay tã cho trẻ em không?
厕所在哪儿/哪里?Cèsuǒ zài nǎ’er/nǎlǐ?
Nhà vệ sinh ở đâu ?

Please enter a valid URL and content for your button.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.