Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DI CHÚC HỒ CHỦ TỊCH trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DI CHÚC HỒ CHỦ TỊCH trong tiếng Trung

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.
我国人民的抗美救国事业尽管还要经�� �更多的艰苦和牺牲,但一定获得彻底� ��胜利。

Đó là một điều chắc chắn.
这是肯定的。

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thǎm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.
我打算到那一天,将走遍南北两方,�� �英雄的同胞、干部和战士们表示祝贺� ��向父老们和我们可爱的青年和儿童们 问候。

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thǎm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp nǎm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.
随后,我将代表我国人民前往曾经诚�� �地支持和援助我国人民的抗美救国事� ��的社会主义阵营中的各兄弟国家以及 五大洲各友好国家进行访问并表示谢�� �。

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa là “Người thọ 70, xưa nay hiếm”.
中国唐朝的著名诗人杜甫有一句诗: “ 人生七十古来稀 ” ,意思是说: “ 人寿七十从来少 ” 。

Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay hiếm” nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.
今年,我七十九岁了,已经是 “ 古来稀 ” 的人了,虽然身体比前几年差一些,�� �是精神、头脑仍然很清醒。人到七十� ��外的时候,年龄越高,身体就越弱。 这是不足为奇的。

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?
但是,谁能预料我还能为革命、为祖�� �、为人民服务多久呢?

Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.
因此,我先留下这几句话,预防在我�� �会见马克思、列宁和各位革命前辈的� ��候,全国同胞、党内同志和各地朋友 就不会感到突然。

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
首先谈关于党的问题:我们党自从成�� �以来,由于紧密团结,全心全意为阶� ��、为人民、为祖国服务,所以能够团 结、组织和领导我国人民积极地进行�� �争,从胜利走向胜利。

hochutich1

ĐOÀN KẾT là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
团结是我们党、我国人民的极其宝贵�� �传统。从中央到各个支部的同志要像� ��护自己的眼睛一样地维护党的团结一 致。

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.
在党内实行广泛的民主,经常和严肃�� �进行自我批评和批评是巩固和发展党� ��团结和统一的最好办法。要有相亲相 爱的同志情感。

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng , thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
我们党是执政党。每个党员和干部都�� �真正透彻领会革命道德,真正勤俭廉� ��,大公无私。要维护我们党的完全纯 洁,要无愧于人民的领导者和无限忠�� �的勤务员。

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
我们的团员和青年一般是好的,一切�� �作都积极带头,不怕困难,有进取心� ��党要关心对他们进行革命道德的教育 ,把他们培养成为建设社会主义的又 “ 红 ” 又 “ 专 ” 的接班人。培养革命的后代是很重要�� �很必要的工作。

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh.
从山区到平原的我国劳动人民世世代�� �饱受艰苦,遭受封建主义和殖民主义� ��度的压迫和剥削,又经历了多年的战 争。

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.
然而,我国人民是十分英雄、勇敢、�� �极、勤劳的。自从有了党,我国人民� ��贯跟着党走,无限忠于党。

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân .
党要有很好的计划来发展经济和文化�� �以便不断地提高人民的生活水平。

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.
抗美斗争可能还要延长。我国人民可�� �还要牺牲更多的人力和物力。我们无� ��如何也要决心抗击美国强盗,直到取 得彻底的胜利。

Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
只要山河在,人民在,战胜了美帝,�� �们就能建设得比今天好十倍!

Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.
无论碰到多大的艰苦困难,我们人民�� �必将获得彻底的胜利。美帝国主义必� ��要从我国滚出去。我们祖国必将获得 统一。南北同胞必将欢聚一堂。我国�� �获得崇高的荣誉:一个小国英勇地战� ��两个大帝国主义 —— 法国和美国,并为民族解放运动做出�� �有的贡献。

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI – là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!
关于国际共产主义运动:作为一生为�� �命服务的人,我越对国际共产主义和� ��人运动的强大感到自豪,就越对目前 各兄弟党之间的不和感到痛心!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý , có tình. 我希望我们党将积极活动,有情有理�� �为恢复建立在马克思列宁主义和无产� ��级国际主义基础上的兄弟党的团结做 出积极的贡献。
Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

我坚信各兄弟党和各兄弟国家必将团�� �起来。
VỀ VIỆC RIÊNG – Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

关于我个人的问题:我的一生都全心�� �力地为祖国、为革命、为人民服务。� ��在即使要辞别这个世界,我也没有什 么值得懊悔,遗憾的是我不能更长久�� �,更多地服务。
Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

在我去世之后,千万不要举行盛大的�� �唁,以免浪费人民的时间和金钱。
Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

最后,我给全民、全党、全军以及青�� �和儿童们留下万分亲切的感情。
Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế. 我也向世界上同志、朋友和青年、儿�� �们致以亲切的敬礼。

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
我最后的希望是:我们全党、全民团�� �起来,为建设一个和平、统一、独立� ��民主和富强的越南而奋斗,为世界革 命事业做出应有的贡献。

Hà nội, ngày 10 tháng 5 nǎm 1969
Hồ Chí Minh
一九六九年五月十日于河内
胡志明

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments