Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐƠN XIN VIỆC trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề ĐƠN XIN VIỆC trong tiếng Trung

yǐ xià nèi róng cóng yuán wén suí jī zhāi lù bìng

以下 内 容 从 原 文 随 机 摘 录, 并

 zhuǎn wéi chún běn bù dài biǎo wán zhěng nèi
转 为 纯__ _ 本, 不 代 表 完 整 内
róng jǐn gōng cān kǎo
容,仅 供 参 考。
gōng zuò shēn qǐng biǎo
工作 申 请 表
yìng zhēng gāng wèi tián biǎo rì qī nián yuè
应征 岗 位: 填 表 日 期: 年 月
xìng míng xìng bié nián líng suì nián yuè
姓名 性 别 年 龄 岁 ( 年 月
jí guàn mín zú hūn yīn zhuàng kuàng wén huà
籍贯 民 族 婚 姻 状 况 文 化
chéng dù
程度
jiàn kāng zhuàng kuàng shēn gāo tǐ zhòng gōng
健康 状 况 身 高 体 重 公
phuam
jīn xiě xíng
斤血 型
zhuān cháng zhí chēng píng dìng shí jiān
专长 职 称 评 定 时 间
hù jí dì zhǐ diàn huà
户籍 地 址 电 话
tōng xùn dì zhǐ diàn huà
通讯 地 址 电 话
xué lì qǐ zhǐ nián yuè xué xiào míng chēng zhuān
学历 起 止 年 月 学 校 名 称 专
yè wài yǔ yǔ zhòng jí chéng dù
业外 语 语 种 及 程 度
gōng zuò jīng lì qǐ zhǐ nián yuè gōng zuò dān wèi
工作 经 历 起 止 年 月 工 作 单 位
gōng zuò nèi róng jí zhí wù lí zhí yuán yīn yuè
工作 内 容 及 职 务 离 职 原 因 月
xīn
jiā tíng chéng yuán xìng míng nián líng yǔ běn
家庭 成 员 姓 名 年 龄 与 本
rén guān xì gōng zuò dān wèi jí zhí wù diàn huà
人关 系 工 作 单 位 及 职 务 电 话
néng fǒu jiā bān néng fǒu chū chāi rén shì guān xì
能否 加 班 能 否 出 差 人 事 关 系
néng fǒu diào zhuǎn wàng xīn zī
能否 调 转__ _ 望 薪 资
běn rén suǒ tián shàng liè gè xiàng shǔ shì shí
本人 所 填 上 列 各 项 属 事 实,
ruò yǒu bù shí xū gōu yuàn shòu qǔ xiāo shēn
若有 不 实__ _ 虚 构, 愿 受 取 消 申
qǐng zī gé huò pìn yòng hòu chú de chǔ fèn
请资 格 或 聘 用 后 除_ __ 的 处 分
Bản dịch từ Tiếng Trung Quốc sang Tiếng Việt
Các ngẫu nhiên sau đây trích đoạn từ bản gốc và chuyển đổi thành văn bản gốc và không đại diện cho nội dung đầy đủ, chỉ để tham khảo.
Đơn xin việc mẫu
Các ứng cử viên bài viết: Ngày: Ngày
Tên Giới tính tuổi năm (năm tháng ngày)
Tình trạng hôn nhân, quốc tịch và mức độ thâm nhập văn hóa của dân tộc
Y tế Trọng lượng kg Nhóm máu Chiều cao
Thời gian công việc phân loại giám định
Điện thoại địa chỉ cư trú
Địa chỉ Điện thoại
Tên trường giáo dục khi bắt đầu và chấm dứt ngày và mức độ ngoại ngữ chuyên nghiệp
Kinh nghiệm làm việc trong các lý do đơn vị phụ thuộc lẫn nhau làm việc để lại nội dung công việc và tiền lương công việc
Tên của mối quan hệ gia đình giữa tuổi tác và làm việc các đơn vị và vị trí mình điện thoại
Cho dù các doanh nghiệp có thể làm việc quan hệ ngoài giờ có thể được chuyển xung quanh và muốn trả tiền nhân
Tôi điền vào tất cả các bên trên là đúng sự thật, nếu sai hoặc hư cấu, có thể bị hủy bỏ hoặc đủ điều kiện việc làm sau khi loại bỏ các lệnh trừng phạt

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments