Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DU LỊCH trong tiếng Trung (Phần 3)

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DU LỊCH trong tiếng Trung (Phần 3)

1. 对话 Hội thoại

李华:好,我叫李华。你叫什么名字? Lǐ huá: Nǐ hǎo, wǒ jiào lǐ huá. Nǐ jiào shénme míngzì?

Lý Hoa: Xin chào, mình tên là Lý Hoa. Bạn tên là gì?

Jim: 你好!我叫Jim。Jim: Nǐ hǎo! Wǒ jiào Jim.

Jim: Xin chào! Mình là Jim.

李华:你是哪国人?Lǐ huá: Nǐ shì nǎ guórén?

 

Lý Hoa: Bạn là người nước nào?

Jim: 我是美国人。Jim: Wǒ shì měiguó rén.

Jim: Mình là người Mỹ.

李华:你做什么工作?Lǐ huá: Nǐ zuò shénme gōngzuò?

Lý Hoa: Bạn làm nghề gì?

Jim: 我是一个商人。Jim: Wǒ shì yīgè shāngrén.

 

Jim: Mình là một thương nhân.

mua-sam

李华:你来北京做什么?Lǐ huá: Nǐ lái běijīng zuò shénme?

Lý Hoa: Bạn đến Bắc Kinh làm gì?

Jim: 我是来旅游的。Jim: Wǒ shì lái lǚyóu de.

Jim: Mình đến du lịch.

李华:认识你很高兴!Lǐ huá: Rènshí nǐ hěn gāoxìng!

 

Lý Hoa: Rất vui được làm quen với bạn.

Jim: 认识你我也很高兴。Jim: Rènshí nǐ wǒ yě hěn gāoxìng.

Jim: Mình cũng rất vui vì được quen biết bạn.

1.2

李华:你会讲汉语吗?Lǐ huá: Nǐ huì jiǎng hànyǔ ma?

 

Lý Hoa: Bạn biết nói tiếng Trung chứ?

Jim:会一点儿。Jim: Huì yīdiǎn er.

Jim: Biết một chút.

李华:你是第一次来北京吗?Lǐ huá: Nǐ shì dì yī cì lái běijīng ma?

Lý Hoa: Đây là lần đầu bạn đến Bắc Kinh à?

Jim:是的,我很喜欢北京。Jim: Shì de, wǒ hěn xǐhuān běijīng.

Jim: Đúng vậy, mình rất thích Bắc Kinh.

 

李华:你喜欢吃中国菜吗?Lǐ huá: Nǐ xǐhuān chī zhōngguó cài ma?

Lý Hoa: Bạn thích đồ ăn Trung Quốc không?

Jim:是的,我非常喜欢。Jim: Shì de, wǒ fēicháng xǐhuān.

Jim: Có, mình rất thích.

李华:你去过故宫吗?Lǐ huá: Nǐ qùguò gùgōng ma?

 

Lý Hoa: Bạn đã đi Cố Cung chưa?

Jim:是的,昨天已经去过了。Jim: Shì de, zuótiān yǐjīng qùguòle.

Jim: Đi rồi, hôm qua mình đã qua đó.

李华:你住在哪里?Lǐ huá: Nǐ zhù zài nǎlǐ?

Lý Hoa: Bạn ở chỗ nào?

Jim:我住在友谊宾馆。Jim: Wǒ zhù zài yǒuyì bīnguǎn.

Jim: Mình ở khách sạn Hữu Nghị.

 

  1. 常备句型:Mẫu câu thường dùng:

您好,我叫Jim。Nín hǎo, wǒ jiào Jim.

Xin chào, tôi tên là Jim.

我是美国人。Wǒ shì měiguó rén.

Tôi là người Mỹ.

我是一个商人。Wǒ shì yīgè shāngrén.

Tôi là một thương nhân.

我是来旅游的。Wǒ shì lái lǚyóu de.

 

Tôi đến đây du lịch.

认识你很高兴。Rènshí nǐ hěn gāoxìng.

Rất vui khi được làm quen với bạn.

我不会讲中文。Wǒ bù huì jiǎng zhōngwén.

Tôi không nói được tiếng Trung.

你会讲英语吗?Nǐ huì jiǎng yīngyǔ ma?

Bạn có thể nói được tiếng Anh không?

我会讲一点汉语。Wǒ huì jiǎng yīdiǎn hànyǔ.

Tôi có thể nói một chút tiếng Trung.

 

请您慢一点说。Qǐng nín màn yīdiǎn shuō.

Xin ông hãy nói chậm một chút.

对不起,我没有听清楚。请您再说一次,好吗?Duìbùqǐ, wǒ méiyǒu tīng qīngchǔ. Qǐng nín zàishuō yīcì, hǎo ma?

Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Xin ông nói lại lần nữa, được không?

你的汉语真不错。Nǐ de hànyǔ zhēn bùcuò.

Tiếng Trung của bạn rất tốt.

 

我是第一次来北京。Wǒ shì dì yī cì lái běijīng.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh.

我很喜欢北京。Wǒ hěn xǐhuān běijīng.

Tôi rất thích Bắc Kinh.

我住在友谊宾馆。Wǒ zhù zài yǒuyì bīnguǎn.

Tôi đang ở khách sạn Hữu Nghị.

 

我的电话号码是89285316. Wǒ de diànhuà hàomǎ shì 89285316.

Số điện thoại của tôi là 89285316.

好的,再见。Hǎo de, zàijiàn.

Được rồi, tạm biệt.

 

  1. 提示: Gợi ý:

法国人fàguó rén: người Pháp

英国人yīngguó rén: người Anh

瑞典人ruìdiǎn rén: người Thụy Điển

意大利人yìdàlì rén: người Ý

澳大利人ào dàlì rén: người Australia

日本人rìběn rén: người Nhật Bản

韩国人hánguó rén: người Hàn Quốc

加拿大人jiānádà rén: người Canada

 

  1. 工作Gōngzuò: Nghề nghiệp

教师jiàoshī: giáo viên

科学家Kēxuéjiā:  nhà khoa học

行政人员xíngzhèng rényuán: nhân viên hành chính

商人shāngrén: thương nhân

工程师gōngchéngshī: kĩ sư

经理jīnglǐ: giám đốc

艺术家yìshùjiā: nghệ sĩ

退休人员tuìxiū rényuán: người nghỉ hưu

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.