Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Microsoft Excel

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Microsoft Excel

1. Chọn tất cả /全选 /quán xuǎn/
2. Sao chép ký tự / 复制(字符/fùzhì (zìfú)
3. Cắt 剪切 / jiǎn qiè/
4. Dán ký tự 粘贴 /zhāntiē/
5. In văn bản 打印/dǎyìn /
6. Quay lại 返回/fǎnhuí /
7. Lưu văn bản 保存/bǎocún /

8. Sao chép nhuyên dạng 正本格式/zhèngběn géshì/
9.Tìm kiếm 查询/cháxún /
10. Gạch chân 划线/huá xiàn /
11. In nghiêng 斜体/xiétǐ /
12. In đậm 粗体/cū tǐ/
13. Font chữ 字体/zìtǐ/

tu-hoc-tieng-trung-quoc-nhanh-nhat

14. Tạo bảng mới 新建/xīnjiàn /
15. Ẳn cột đã chọn 隐藏列 /yǐncáng liè/
16. Định dạng 格式 /géshì /
17. Ẳn hàng đã chọn 隐藏行/yǐncáng xíng/
18. Thu nhỏ cửa sổ 最小化/zuìxiǎo huà/
19. Phóng to cửa sổ 最大化/ zuìdà huà/
20. Kích đúp 双击/shuāngjī /

21. Kích đơn 单击/dān jī/
22. Xóa 删除/shānchú/
23. Chuyển đến ô đầu tiên của bảng 位移至最开始/wèiyí zhì zuì kāishǐ/
24. Chuyển đến ô cuối cùng của bảng 位移至最后/wèiyí zhì zuìhòu/

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments