Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MÔN HỌC trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MÔN HỌC trong tiếng Trung
今年你们有几门课?Jīnnián nǐmen yǒu jǐ mén kè? Năm nay các em học mấy môn?
今天你有几节课?Jīntiān nǐ yǒu jǐ jié kè?  Hôm nay bạn có mấy tiết học
 历史 Lìshǐ Lịch sử
地理 Dìlǐ Địa lí
政治 Zhèngzhì Chính trị
化学 Huàxué Hóa học
van-phong-pham
物理 Wùlǐ Vật lý
数学  Shùxué    Toán
经济  Jīngjì        Kinh tế
艺术  Yìshù      Nghệ thuật
计算机学   Jìsuànjī xué      tin học
文学 Wénxué   văn học
外语 Wàiyǔ    ngoại ngữ

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments