Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG trong tiếng Trung

Xin chào: ní hảo (你好)

Tạm biệt : zài jiàn ( trai chien)( 再见)

Bạn tên là gì : (nǐ jiào shénme míngzì) ( nỉ treo sấn mơ mính trự) (你叫什么名字)

Tôi tên là Vương  (jiào wǒ xiǎo wáng) (叫我小王)

Cảm ơn : xìe xie (xiê xiề) (谢谢)

tu long

Xin lỗi :  (duìbùqǐ) ( tuây pu chỉ ) (对不起)

Tôi là người Việt Nam :(wǒ shì yuènán rén)  ( 我是越南人)

Bạn biết nói tiếng Anh không? :  (nǐ huì shuō yīngyǔ ma?) ( 你会说英语吗?)

Tôi thấy đói rồi : (Wǒ èle) ( 我饿了)

Ăn cơm : chi fan ( chư phan) (吃饭)

Cái này bao nhiêu tiền :   (zhège duōshǎo qián) ( chưa gưa tuô sảo chién ) ( 这个多少钱)

Đắt  quá :(nàme guì)( 那么贵)

Rẻ một chút : (piányi yīdiǎn) ( phién y y tiẻn ) ( 便宜一点)

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Dành cho người mới học, Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments