Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MUA BÁN trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MUA BÁN trong tiếng Trung

Câu mẫu:
1. Nǐ hǎo. nǐ mǎi shénme? 你 好, 你 買 什 麼?
= Chào chị, chị mua gì ạ?
2. Nǐ hǎo. Qíng bǎ nà jiàn yángmáoshān nǎlai gěi wǒ kànkan. 你 好, 請 把 那 件 羊 毛 衫 拿 來給 我 看 看
= Chào cô, lấy cho tôi xem thử cái áo len kia nhé.
3. Shì, zhè jiàn báide ma? 是, 這 件 白 的 嗎?
= Vâng, cái màu trắng này phải không ạ?
4. Duì. háiyǒu qítā yánsè de ma? 對, 還 有 其 他 顏 色 的 嗎
= Vâng, còn có màu khác không?
5. Yǒu hēide, lánde, lǜde, huángde, hóngde, hé zǐde. nǐ yào shénme yánsè? 有 黑 的, 藍 的, 綠 的, 黃 的, 紅 的, 和 紫 的. 你 要 什 麼 顏 色?
= Có màu đen, xanh dương, lá cây, vàng, đỏ, và tía. Chị muốn màu nào ạ?
6. Yào yí jiàn hēide. 要 一 件 黑 的.
= Muốn một cái màu đen.
7. Zhège xíng ma? Nǐ chuānshang shìshi. 這 個 行 嗎? 你 穿 上 試 試.
= Cái này được không ạ? Chị mặc thử xem.
8. Xíng. zhènghǎo. 行, 正 好.
= Được rồi. Vừa vặn đấy.
9. Hěn hǎokàn. Xiànzài zhèngshì liúxíng zhè zhǒng shìyàng
很 好 看. 現 在 正 是 流 行 這 種 式 樣.
 [Chị mặc] trông đẹp lắm. Bây giờ kiểu này đang là mốt đấy.
10. Duōshǎo qián? 多 少 錢?
= Bao nhiêu tiền vậy cô?
11. Qī shí kuài. 七 十 塊.
= [Em xin chị] 70 đồng ạ.
12. Tài guì le. liù shí kuài xíngbùxíng? 太 貴 了, 六 十 塊 行 不 行?
= Mắc quá. 60 đồng có được không cô?
13. Nǐ kàn, xiànzài shénme dōngxī yě zhǎngjià le. 你 看, 現 在 什 麼 東 西 也 漲 價 了.
= Chị xem, bây giờ cái gì cũng lên giá hết rồi.
14. Kěyǐ shǎo suàn yìdiǎn ma? 可 以 少 算 一 點 嗎?
= Có thể bớt chút đỉnh được không?
15. Wǒ shǎo suàn nǐ liǎng kuài. 我 少 算 你 兩 塊
= Em bớt cho chị hai đồng nhé.
16. Liùshíbā kuài yě hǎo. gěi nǐ qián. 六 十 八 塊 也 好. 給 你 錢
= 68 đồng cũng được. Tiền đây, cô.
17. Zhǎo nǐ liǎng kuài. xièxie. 找 你 兩 塊. 謝 謝.
= Em thối lại chị hai đồng. Cám ơn chị.
 hoc-hanh-thi-cu
Từ ngữ & ngữ pháp:
1. Danh từ thường có lượng từ 量 詞 (classifier) đi riêng với nó. Ta dùng jiàn 件 (kiện) với áo; dùng tiáo 條 (điều 条) với quần, váy; dùng dǐng 頂 (đỉnh) với nón; các vật có đôi (như giày dép) thì dùng shuāng 雙 (song 双) hay duì 對 (đôi 对), v.v. Thí dụ:
– Yí jiàn yángmáoshān 一 件 羊 毛 衫 (nhất kiện dương mao sam) = một cái áo len.
– Yí jiàn dàyī 一 件 大 衣 (nhất kiện đại y) = một cái áo bành; măng-tô (manteau).
– Yí jiàn chènyī 一 件 衬 衣 (nhất kiện sấn y) = một cái áo sơ mi.
– Yī tiáo kùzi 一 條 褲 子 (nhất điều khố tử 一 条 裤 子) = một cái quần.
– Yī tiáo qúnzi 一 條 裙 子 (nhất điều quần tử 一 条 裙 子) = một cái váy (skirt).
– Yì dǐng màozi 一 頂 帽 子 (nhất đỉnh mạo tử) = một cái nón.
– Yì shuāng xié 一 雙 鞋 (nhất song hài 一 双 鞋) = một đôi giày/dép.
– Qíng bǎ nà jiàn yángmáoshān nǎ lái gěi wǒ kànkan 請 把 那 件 羊 毛 衫 拿 來給 我 看 看
Lấy cho tôi xem thử cái áo len kia nhé.
Chú ý: Người Việt dùng chữ quần thì người TQ dùng chữ kùzi 褲 子 (khố tử); người Việt dùng chữ váy hay jupe thì người TQ dùng chữ qúnzi 裙 子 (quần tử); người Việt dùng chữ khố (cái khố, đóng khố) thì người TQ dùng chữ chányāodài 缠 腰 带 (triền yêu đái).
2. Động từ trùng lặp ngụ ý làm thử hay làm trong chốc lát; chữ sau đọc khinh thanh. Thí dụ:
– Kànkan 看 看(khán khán) = xem thử; xem tí coi.
– Shuōshuo 說 說 (thuyết thuyết 说 说) = nói thử xem; nói một chút.
– Tìngting 聽 聽 (thính thính 听 听) = nghe thử xem; nghe một tí.
– Qǐng ná nà shuāng xié kànkan 請 拿 那 雙 鞋 看 看 (thỉnh nã ná song hài khán khán 请 拿 那 双 鞋 看 看) = vui lòng cho xem đôi giày kia.
– Nǐ chuānshang shìshi 你 穿 上 試 試 (nễ xuyên thượng thí thí 你 穿 上 试 试.) = anh (chị) mặc thử xem.
Giữa hai động từ có thể thêm chữ Yì (nhất):
– Kànyìkan 看 一看(khán nhất khán) = xem thử; xem tí coi.
– Shuōyìshuo 說 一說 (thuyết nhất thuyết 说 一说) = nói thử xem; nói một chút.
– Tìngyìting 聽 一聽 (thính nhất thính 听 一听) = nghe thử xem; nghe một tí.
 3. Chữ bǎ 把 (bả) báo hiệu từ sau nó là tân ngữ, theo cấu trúc: «chủ ngữ + 把 + tân ngữ + động từ». Nếu bỏ 把 thì cấu trúc là «chủ ngữ + động từ + tân ngữ». Thí dụ:
– Wǒ bǎ lǐ míng qǐng lái 我 把 李 明 請 來 (ngã bả Lý Minh thỉnh lai) = Wǒ qǐng lǐ míng lái 我 請 李 明 來 (ngã thỉnh Lý Minh lai) = tôi mời Lý Minh tới.
– Wǒ bǎ xié chuān shàng 我 把 鞋 穿 上 (ngã bả hài xuyên thượng) = Wǒ chuān xié shàng 我 穿 上 鞋 (ngã xuyên thượng hài) = tôi xỏ giày.
● Xin xem thêm:
Cấu trúc 9: 把 字 句 (câu có chữ 把)trong Tóm tắt ngữ pháp Hán ngữ hiện đại.
 4. Khác và cái khác:
● Qítā 其 他 (kỳ tha) = khác.
– Háiyǒu qítā yánsè de ma? 還 有 其 他 顏 色 的 嗎
Còn có màu khác không?
– Chú le gōngzī, wǒ méiyǒu qítā shōurù 除 了 工 資, 我 沒 有 其 他 收 入.
Ngoài tiền lương ra, tôi chẳng có thu nhập gì khác.
● Biéde
别 的 (biệt đích) = cái khác.
– Zhè jiàn chèn shān tài dà le; wǒ shìshi jiàn biéde 這 件 襯 衫 太 大 了; 我 試 試 件 別 的.
Cái áo sơ mi này lớn quá; tôi sẽ mặc thử cái khác.
– Nǐ hái xūyào biéde dōng xī ma 你 還 需 要 別 的 東 西 嗎?
Anh (chị) còn cần gì khác nữa không?
– Nǐ hái yào biéde ma 你還 要 別 的 嗎?
Anh (chị) còn muốn mua gì khác không?
– Yǒuméiyǒu biéde bànfǎr 有 沒 有 別 的 辦 法 兒?
Có biện pháp khác không?
– Chúle shóubiảo yǐwài nǐmen hái mài biéde ma 除 了 手 表 以 外, 你 們 還 賣 別 的 嗎?
Ngoài đồng hồ đeo tay, các ông còn bán thứ khác phải không?
– Chúle nǐ yǐwài méi yǒu bié rén 除 了你 以 外, 沒 有別 人
Ngoài anh ra, không có ai khác đâu.
● Lìngwài 另 外 = khác.
– Wǒ bù xǐhuān zhè běn shū, qǐng lìngwài gěi wǒ yī běn 我 不 喜 歡 這 本 書, 請 另 外 給 我 一 本. Tôi không thích quyển sách này; xin đưa tôi quyển khác.
– Nà wánquán shì lìngwài yī huí shì 那 完 佺 是 另 外 一 回 事.
Cái đó hoàn toàn là chuyện khác.
 5. Zhènghǎo 正 好 (chính hảo) = vừa đúng (cỡ quần áo, giày dép); vừa vặn; vừa đúng.
– Nà jiù yígòng shì qī tiān zhèng hǎo shì yíge xīngqī
那 就 一 共 是 七 天, 正 好 是 一 個 星 期.
Như thế cả thảy là 7 ngày, vừa đúng một tuần.
– Wǒ xiǎng pài rén qù jiào nǐmen, nǐ men zhènghǎo lái le 我 想 派 人 去 叫 你 們, 你 們 正 好 來 了
Tôi định sai người gọi các anh, vừa đúng lúc các anh tới.
– Zhènghǎo shì sān diǎn zhōng 正 好 是 三 點 鐘 (正 好 是 三 点 钟) = vừa đúng ba giờ.
6. Liúxíng 流 行 (lưu hành) = lưu hành, phổ biến, thông dụng; đang là mốt.
– Liúxíng gēqǔ 流 行 歌 曲 (lưu hành ca khúc) = ca khúc đang thịnh hành; nhạc thời trang.
– Liúxíng xìng gǎnmào 流 行 性 感 冒 (lưu hành tính cảm mạo) = bệnh cúm (flu).
– Shìyàng 式 樣 (thức dạng 式 样) = kiểu, cách thức.
– Xiànzài zhèngshì liúxíng zhè zhǒng shìyàng 現 在 正 是 流 行 這 種 式 樣.
Bây giờ kiểu này đang là mốt đấy. (= hiện đang lưu hành kiểu này.)
 7. ● Hỏi giá:
– Duōshǎo qián 多 少 錢? (đa thiểu tiền 多 少 钱?) = bao nhiêu tiền vậy?
– Zhè jiàn chènyī duōshǎo qián? 這 件 襯 衣 多 少 錢?
Cái áo sơ mi này bao nhiêu tiền?
– Zhè bù duōshǎo qián yí mǐ 這 布 多 少 錢 一 米?
Vải này bao nhiêu tiền một mét?
– Zhè mǐ duōshǎo qián yí jīn 這 米 多 少 錢 一 斤?
Gạo này bao nhiêu tiền một cân (= nửa ký)?
● Mặc cả:
– Tài guì le. liù shí kuài xíngbùxíng? 太 貴 了, 六 十 塊 行 不 行?
Mắc quá. 60 đồng có được không?
– Nǐ kàn, xiànzài shénme dōngxī yě zhǎngjià le 你 看, 現 在 什 麼 東 西 也 漲 價 了.
Chị xem, bây giờ cái gì cũng lên giá hết rồi.
– Dōngxī yǐjīng zhàngjià le. yàoshì nǐ jīntiān bù mǎi, míngtiān kěnéng hái yào zhàng 東 西 已 經 漲 價 了. 要 是 你 今 天 不 買, 明 天 可 能 還 要 漲
Hàng hoá đã lên giá rồi; nếu chị hôm nay không mua, ngày mai chắc còn lên giá nữa đó.
– Kěyǐ piányí yīdiǎn ma 可 以 便 宜 一 點 嗎?
Có thể rẻ hơn một chút được không?
– Zhè jiàgé bù gōngdào 這 价 格 不 公 道
Giá này là nói thách rồi.
– Wǒ de jiàgé bù bǐ biéde dìfāng guì 我 的 價 格 不 比 別 的 地 方 貴
Giá em bán không đắt hơn chỗ khác đâu ạ.
– Zhè jiàgé shì héqíng hélǐ de, yīnwei zhìliàng jí hǎo 這 价 格 是 合 情 合 理 的, 因 為 質 量 极 好 Giá này là hợp tình hợp lý rồi, bởi vì chất lượng sản phẩm cực tốt mà.
– Nǐ xiǎng chū duōshǎo qián 你 想 出 多 少 錢?
Anh (chị) muốn trả bao nhiêu?
– Zhè jiàgé shì zuì gōngdào de 這 价 格 是 最 公 道 的
Giá này rất phải chăng rồi.
– Yī fēn qián yī fēn huò 一 分 錢 一 分 貨
Tiền nào của đó mà.
– Kěyǐ shǎo suàn yìdiǎn ma? 可 以 少 算 一 點 嗎?
Có thể bớt chút đỉnh được không?
– Yàoshì nǐ mǎi de duō de huò, wǒ kě yǐ gěi nǐ dǎ gè zhékòu 要 是 你 買 得 多 的 貨, 我 可 以 給 你 打 個 折 扣
Nếu chị mua nhiều, em có thể bớt cho chị.
– Wǒ shǎo suàn nǐ liǎng kuài 我 少 算 你 兩 塊
Tôi bớt cho chị hai đồng nhé.
– Liùshíbā kuài yě hǎo; gěi nǐ qián 六 十 八 塊 也 好; 給 你 錢
68 đồng cũng được; tiền đây, cô.
● Tính tiền:
– Yígòng duōshǎo qián 一 共 多 少 錢?
Tất cả bao nhiêu tiền?
– Èrshíqī kuài wǔ máo bā jiāshàng sānshíwǔ kuài liù, yígòng shì liùshísān kuài yì máo bā
二 十 七 塊 五 毛 八 加 上 三 十 五 塊 六, 一 共 是 六 十 三 塊 一 毛 八
27 đồng 5 hào 8 cộng với 35 đồng 6 hào, vị chi 63 đồng 1 hào 8.
– Zhǎo nǐ liǎng kuài 找 你 兩 塊 = thối lại chị hai đồng.
– Nǐ zhè shì shí kuài; zhǎo nǐ liǎng máo yī
你 這 是 十 塊; 找 你 兩 毛 一
Chị đưa em 10 đồng; vậy em thối lại chị 2 hào mốt.
– Nǐ zhè shì wǔ shí kuài; zhǎo nǐ shí èr kuài liǎng máo èr
你 這 是 五 十 塊; 找 你 十 二 塊 兩 毛 二
Anh đưa 50 đồng; vậy tôi thối lại anh 12 đồng 2 hào 2.
Bổ sung:
– Dì jǐ 第 幾 (đệ kỷ 第 几) = thứ mấy?
– Dì shí 第 十 (đệ thập) = thứ mười.
– Duō shǎo 多 少 (đa thiểu) = bao nhiêu?
– Duō shǎo qián 多 少 錢 (đa thiểu tiền 多 少 钱) = bao nhiêu tiền?
– Èr fēn zhī yì 二 分 之 一 (nhị phân chi nhất) = (nhất bán) = 1/2
– Sì fēn zhī sān 四 分 之 三 (tứ phân chi tam) = 3/4
– Líng diǎn wǔ 零 點 五 (linh điểm ngũ 零 点 五) = 0.5 (viết theo VN là 0,5)
– Yì diǎn èr sān 一 點 二 三 (nhất điểm nhị tam 一 点 二 三) = 1.23 (viết theo VN là 1,23)
– Yì bǎi gē 一 百 個 (nhất bách cá 一 百 个) = 100 cái.
– Shí gē 十 個 (thập cá 十 个) = 10 cái.
– Bàn gē 半 個 (bán cá 半 个) = nửa cái.
– Yì píng一 瓶 (nhất bình) = một chai, một bình.
– Yì hé 一 盒 (nhất hạp) = một hộp.
– Yì shuāng 一 雙 (nhất song 一 双) = một đôi.
– Yí duì 一 對 (nhất đôi 一 对) = một đôi.
 – Yì dǎ 一 打 (nhất đả) = một tá (= 12 cái).
 – Bàn dǎ 半 打 (bán đả) = nửa tá (= 6 cái).
 – Yì chǐ 一 尺 (nhất xích) = một thước TQ.
– Yì mǐ 一 米 (nhất mễ) = một mét TQ = 3 thước TQ.
– Yì cùn 一 寸 (nhất thốn) = một tấc TQ.
– Yì shēng 一 升 (nhất thăng) = một
lít.
– Bàn shēng 半 升 (bán thăng) = nửa lít.
– Yì jīn 一 斤 (nhất cân) = một cân (= 1/2 kg) = 10 liǎng 兩 (lạng) = 500 g.
– Yì liǎng 一 兩 (nhất lượng) = một lạng (= 1/10 cân = 50 g).
– Liǎng jīn 兩 斤 (lưỡng cân) = một kí lô (1 kg).
– Shí jīn 十 斤 (thập cân) = 5 kí lô (5 kg).
– Sān jīn bàn 三 斤 半 (tam cân bán) = 3 cân rưỡi (= 1.750 kg).
– Yì jīn bāliǎng 一 斤 八 兩 (nhất cân bát lạng) = 1 cân 8 lạng (= 0.9 kg).
● Tính theo quốc tế thì ta dùng thêm chữ
gōng 公 (công):
– Yì gōng chǐ 一 公 尺 = một mét (m) Tây, khác với yì chǐ 一 尺 (nhất xích) = một thước TQ.
– Yì gōng fēn 一 公 分 = một xăng– ti– mét (cm).
– Yì gōng jīn 一 公 斤 = một kí lô (kg) Tây, khác với
Yì jīn 一 斤 (nhất cân) = một cân TQ (= 1/2 kg).
– Bàn gōng jīn 半 公 斤 (bán công cân) = nửa kí lô (1/2 kg) = yì jīn 一 斤 (nhất cân) = một cân TQ.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments