Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MUA SẮM trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MUA SẮM trong tiếng Trung

实用语句 Những câu thường dùng

她到商店去买线。Tā dào shāngdiàn qù mǎi xiàn.

Cô ấy ra cửa hàng mua dây rồi.

我能为你效劳吗?(要买什么东西吗?)Wǒ néng wéi nǐ xiàoláo ma?(Yāomǎi shénme dōngxī ma?)

Tôi có thể giúp gì cho chị?/ Chị muốn mua gì?

我只是看看而已。Wǒ zhǐshì kàn kàn éryǐ.

Tôi chỉ đi xem thôi.

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-dien-dat-ban-than-nguyen-vong-trong-tieng-trung

我要看一些厨房器皿。Wǒ yào kàn yīxiē chúfáng qìmǐn.

Tôi muốn xem một chút các dụng cụ nhà bếp.

我可给你看些货品吗?Wǒ kě gěi nǐ kàn xiē huòpǐn ma?

Cô có muốn xem gì không?

我要买风电扇。Wǒ yāomǎi fēngdiàn shàn.

Tôi muốn mua một chiếc quạt điện.

价钱并不贵。Jiàqián bìng bù guì.

Giá không đắt đâu.

价钱不能减。Jiàqián bùnéng jiǎn.

Không thể giảm giá được.

这表定价1000块。Zhè biǎo dìngjià 1000 kuài.

Giá niêm yết của đồng hồ này là 1000 tệ.

那只要价50块。Nà zhǐyào jià 50 kuài.

Nó chỉ có giá 50 tệ thôi.

你打算出多少钱?Nǐ dǎsuàn chū duōshǎo qián?

Anh định trả bao nhiêu?

请给我个折扣。Qǐng gěi wǒ gè zhékòu.

Giảm giá cho tôi đi.

你能给我看些不太贵的东西吗?Nǐ néng gěi wǒ kàn xiē bù tài guì de dōngxī ma?

Cô có thể cho tôi xem thứ rẻ hơn được không?

我可以再给你看些其他的吗?Wǒ kěyǐ zài gěi nǐ kàn xiē qítā de ma?

Tôi cho chị xem cái khác nhé!

你还要什么其他东西吗?Nǐ hái yào shénme qítā dōngxī ma?

Chị có cần mua thêm đồ gì khác nữa không?

付款办法怎样?Fùkuǎn bànfǎ zěnyàng?

Hình thức thanh toán như thế nào?

我可以分期付款购买吗?Wǒ kěyǐ fēnqí fùkuǎn gòumǎi ma?

Tôi có thể trả góp được không?

关于分期付款,我们通常要有保证人。那只是一种手续。Guānyú fēnqí fùkuǎn, wǒmen tōngcháng yào yǒu bǎozhèngrén. Nà zhǐshì yī zhǒng shǒuxù.

Nếu thanh toán với phương thức trả góp, thông thường chúng tôi phải có người bảo đảm. Đó chỉ là thủ tục thôi.

当然我们较喜欢现款购买,但分期付款也可以。如果你赊账购买,须加上少许利息的。Dāngrán wǒmen jiào xǐhuān xiànkuǎn gòumǎi, dàn fēnqí fùkuǎn yě kěyǐ. Rúguǒ nǐ shēzhàng gòumǎi, xū jiā shàng shǎoxǔ lìxí de. Đương nhiên chúng  tôi thích thanh toán bằng tiền mặt hơn nhưng trả góp cũng không vấn đề gì. Nếu như chị mua chịu thì phải trả thêm một chút lãi suất.

我们要你付全部价款的五分之一作为首期付款。Wǒmen yào nǐ fù quánbù jiàkuǎn de wǔ fēn zhī yī zuòwéi shǒu qí fùkuǎn.

Chúng tôi muốn chị trả 1/5 tổng số tiền coi như thanh toán lần 1.

你们需要什么保证呢?Nǐmen xūyào shénme bǎozhèng ne?

Các anh cần có những bảo đảm gì?

我需付现金吗?Wǒ xū fù xiànjīn ma?

Tôi phải trả tiền mặt à?

那是不能退货的。Nà shì bùnéng tuìhuò de.

Không được trả lại hàng.

我们很乐意给你掉换。Wǒmen hěn lèyì gěi nǐ diàohuàn.

Chúng tôi sẵn lòng đổi cho bà.

我要申诉。Wǒ yào shēnsù.

Tôi có điều cần khiếu nại.

价钱非常合理,真是便宜。Jiàqián fēicháng hélǐ, zhēnshi piányí.

Giá rất hợp lý. Rất rẻ.

我敢确定如果你买下来你不会后悔的。Wǒ gǎn quèdìng rúguǒ nǐ mǎi xiàlái nǐ bù huì hòuhuǐ de.

Tôi dám chắc bà sẽ không hối hận khi mua nó đâu.

请在电话中把价钱开给我,我会把价钱写下来。Qǐng zài diànhuà zhōng bǎ jiàqián kāi gěi wǒ, wǒ huì bǎ jiàqián xiě xiàlái.

Hãy cho tôi biết giá của chúng qua điện thoại, tôi sẽ viết phiếu thanh toán ngay.

你可以再百货公司买到几乎所有你所需要的东西。Nǐ kěyǐ zài bǎihuò gōngsī mǎi dào jīhū suǒyǒu nǐ suǒ xūyào de dōngxī.

Bạn có thể mua tất cả những thứ bạn cần ở cửa hàng bách hóa.

记在我的账上吧。Jì zài wǒ de zhàng shàng ba.

Hãy tính vào hóa đơn của tôi.

我们一卖完了。Wǒmen yī mài wánliǎo.

Chúng tôi đã bán hết rồi.

那被认为是全市最好最大的百货公司。Nà bèi rènwéi shì quánshì zuì hǎo zuìdà de bǎihuò gōngsī.

Nó được coi là cửa hàng bách hóa lớn nhất, tốt nhất trong thành phố.

价钱合理吗?Jiàqián hélǐ ma?

Giá cả có hợp lí không?

所有价钱都是固定的。Suǒyǒu jiàqián dōu shì gùdìng de.

Tất cả giá ở đây đều cố định rồi.

他们在二楼买的是什么?Tāmen zài èr lóu mǎi de shì shénme?

Họ bán gì ở trên tầng 2 đấy?

要卖1000块,对我来说是一笔大数目。我根本买不起。Yào mài 1000 kuài, duì wǒ lái shuō shì yī bǐ dà shùmù. Wǒ gēnběn mǎi bù qǐ.

Nếu giá là 1000 tệ đối với tôi là một khoản tiền lớn. Tôi không mua nổi.

我们有最有利的分期付款办法。Wǒmen yǒu zuì yǒulì de fēnqí fùkuǎn bànfǎ.

Chúng ta có thể thanh toán bằng phương pháp trả góp có lợi nhất.

我已不名一文了。Wǒ yǐ bù míng yīwénle.

Tôi đã tiêu đến đồng xu cuối cùng rồi.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.