Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MUA THẺ ĐIỆN THOẠI trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MUA THẺ ĐIỆN THOẠI trong tiếng Trung
请问哪儿有买电话卡的?
Qǐngwèn nǎr yǒu mǎi diànhuàkǎ de?
Làm ơn cho hỏi ở đâu có bán thẻ điện thoại?
学校商店里就有。
Xuéxiào shāngdiàn lǐ jiù yǒu.
Trong cửa hàng của trường có bán.
一张电话卡多少钱?
Yì zhāng diànhuàkǎ duōshǎo qián?
Bao nhiêu tiền một thẻ?
有几种?
Yǒu jǐ zhǒng?
Có mấy loại?
用这张卡能打国际长途吗?
Yòng zhè zhāng kǎ néng dǎ guójì chángtú ma?
Thẻ này có gọi được mạng quốc tế không?
可以。
Kěyǐ.
Được.
这儿有使用方法。
Zhèr yǒu shǐyòng fāngfǎ.
Ở đây có hướng dẫn sử dụng.
哪儿?
Nǎr?
Đâu?
在卡下面。
Zài kǎ xiàmiàn.
Ở bên dưới của thẻ.
这卡能在公用电话上用吗?
Zhè kǎ néng zài gōngyòng diànhuà shàng yòng ma?
Thẻ này có dùng được ở bốt điện thoại công cộng không?
只是在投币电话上不能用。
Zhǐ shì zài tóubì diànhuà shàng bù néng yòng.
Chỉ không dùng được ở loại điện thoại bỏ tiền xu.
don-ban-o-san-bay

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments