Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ ĐẾM trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ ĐẾM trong tiếng Trung

一 (Yī) 1
二 (Èr) 2
三 (Sān) 3
四 (Sì) 4
五 (Wǔ) 5
六 (Liù) 6
七 (Qī) 7
八 (Bā) 8
九 (Jiǔ) 9
十 (Shí) 10
十一 (Shíyī) 11
十五 (Shíwǔ) 15
二十 (Èr shí) 20
四十四 (Sì shí sì) 44
九十 (Jiǔshí) 90
tra-gia-khi-mua-sam
九十九 (Jiǔ shí jiǔ) 99
一百 (Yī bǎi) 100
一百零一 (Yī bǎi líng yī) 101
九百九十九 (Jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ) 999
一千 (Yī qiān) 1000
一千一百十一 (Yī qiān yī bǎi shí yī) 1111
一万 (Yī wàn) 10.000
十万 (Shí wàn) 100.000
一百万(一兆)(Yī bǎi wàn (yī zhào)) 1triệu
一千万 (Yī qiān wàn) 10 triệu
一亿 (Yī yì) 100 triệu
十亿 (Shí yì) 。1 tỉ
死 (Sǐ) chết
了 (Le) rồi
四十四死了 (Sì shí sì sǐ le). 44 tuổi chết rồi.
A: 这个多少钱?(Zhè ge duō shǎo qián?) Cái này bao nhiêu tiền?
B: 九十九块?? (Jiǔ shí jiǔ kuài) 99 đồng .
A: 太贵了 (Tài guì le) Đắt quá.
便宜一点儿好吗?(Pián yi yī diǎnr hǎo ma?) Rẻ 1 chút được không?
B: 九十块卖给你。(Jiǔ shí kuài mài gěi nǐ). 90 đồng bán cho cậu.
A: 能不能再便宜一点儿?(Néng bù néng zài pián yi yī diǎnr?) Liệu có thể rẻ hơn chút nữa được không?
B: 不行。这是最低的价格。(Bù xíng. Zhè shì zuì dī de jià gé). Không được. Đây là giá thấp nhất rồi.
A: 好,我买这个。(Hǎo, wǒ mǎi zhè ge). Được, tôi mua cái này

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments