Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI SẠP BÁO trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

 

我要最新的体育报。
Wǒ yào zuì xīn de tǐyùbào.
Cho tôi tờ báo thể thao mới nhất.

你有《人民日报》吗?
Nǐ yǒu “Rénmín rìbào” ma?
Chị có báo “Nhân dân” không?

买一份《越南经济新闻》。
Mǎi yí fèn “Yuènán jīngjì xīnwén”.
Bán cho tôi tờ “Thời báo kinh tế Việt Nam”.

我想订阅杂志。
Wǒ xiǎng dìngyuè zázhì.
Tôi muốn đặt tạp chí.

我想续订。
Wǒ xiǎng xù dìng.
Tôi muốn đặt tiếp.

我想取消订阅。
Wǒ xiǎng qǔxiāo dìngyuè.
Tôi muốn thôi không đặt nữa.

我今天上午没有收到报纸。
Wǒ jīntiān shàngwǔ méi yǒu shōu dào bàozhǐ.
Sáng nay tôi vẫn chưa nhận được báo.

我的报纸总是到得迟。
Wǒ de bàozhǐ zǒng shì dào dé chí.
Báo của tôi thường bị đưa đến muộn.

报送得总是晚一些。
Bào sòng dé zǒng shì wǎn yì xiē.
Báo thường chuyển đến hơi muộn.

今天晨报中第4版不见了。
Jīntiān chénbào zhōng dì 4 bǎn bú jiàn le.
Trang 4 trong tờ báo sáng ngày hôm nay không có.

报纸已经卖完了。
Bàozhǐ yǐjīng mài wán le.
Báo đã bán hết cả rồi.

《世界安宁日报》过两天才能来。
“Shìjiè ānníng rìbào”guò liǎng tiān cái néng lái.
Phải hai ngày nữa mới có báo “An ninh thế giới”.

这个杂志已经停刊了。
Zhè ge zázhì yǐjīng tíngkān le.
Tạp chí này đã ngừng phát hành rồi.

这个杂志卖得不错。
Zhè ge zázhì mài dé bú cuò.
Tạp chí này bán rất chạy.

这是新来的杂志。
Zhè shì xīn lái de zázhì.
Đây là tạp chí mới.

thoi-tiet

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments