Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÊN TỈNH của Trung Quốc

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TÊN TỈNH của Trung Quốc

1. 黑 龍 江 (黑 龙 江) – (hēilóngjiāng) – Hắc Long Giang
2. 吉 林 – (jílín) –  Cát Lâm
3. 遼 寧 (辽 宁) – (liáoníng) – Liêu Ninh
4. 甘 肅 (甘 肃) – (gānsù) –  Cam Túc
5. 青 海 – (qīnghǎi) – Thanh Hải
6. 陕 西 – (shǎnxī) – Thiểm Tây
7. 山 西 – (shānxī) – Sơn Tây
son tay
8. 山 西 – (héběi) – Hà Bắc
9. 山 東 (山 东) – (shāndōng) – Sơn Đông
10. 河 南 – (hénán) – Hà Nam
11. 湖 北 – (húběi) – Hồ Bắc
12. 湖 南 – (húnán) – Hồ Nam
13. 江 西 – (jiāngxī) – Giang Tây
14. 貴 州 (贵 州) – (guìzhōu) – Quý Châu
15. 四 川 – (sìchuān) – Tứ Xuyên
16. 江 蘇 (江 苏) – (jiāngsū) – Giang Tô
17. 浙 江- (zhèjiāng) – Chiết Giang (thường bị phiên âm sai là Triết Giang)
18. 安 徽ānhūi – (ānhūi) – An Huy
19. 福 建 – (fújiàn) – Phúc Kiến
20. 雲 南 (云 南) – (yúnnán) – Vân Nam
21. 廣 東 (广 东) – (guǎngdōng) – Quǎng Đông
22. 杭 州 – (hángzhōu) – Hàng Châu

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments