Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĂN UỐNG trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĂN UỐNG trong tiếng Trung
这盘才多少钱?zhè pán cái duōshǎo qián?
Bàn thức ăn này bao nhiêu tiền?
请给我账单Qǐng gěi wǒ zhàngdān
Vui lòng đưa cho chúng tôi giấy tiền
一共yīgòng
Tổng cộng…
THANH NGU
我们各付各的账单吧Wǒmen gè fù gè de zhàngdān ba
Chúng ta mỗi người tự trả phần của mình
咱们平摊账单吧zánmen píng tān zhàngdān ba
Chúng ta cùng chia nhau hóa đơn nhé
请给我们菜单看看qǐng gěi wǒmen càidān kàn kàn
Vui lòng đưa chúng tôi lại thực đơn xem xem
账单上没有这个zhàng dān shàng méiyǒu zhège
Trên hóa đơn không có cái này

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.