Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRÊN LỚP HỌC trong tiếng Trung (Phần 1)

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TRÊN LỚP HỌC trong tiếng Trung (Phần 1)
同学们好!
Tóngxuémen hǎo!
Chào các em!现在上课。
Xiànzài shàngkè.
Giờ học bắt đầu.

起立!
Qǐlì!
Đứng dậy!

请坐!
Qǐng zuò!
Mời ngồi!

今天学习第 … 课。
Jīntiān xuéxí dì… kè.
Hôm nay chúng ta học bài số … .

请大家打开书,看第…页。
Qǐng dàjiā dǎkāi shū, kàn dì… yè.
Mời mọi người mở sách ra trang số… .

du-hoc-trung-quoc

跟我念。
Gēn wǒ niàn.
Đọc theo tôi.跟我说。
Gēn wǒ shuō.
Nói theo tôi.

跟我写。
Gēn wǒ xiě.
Viết theo tôi.

跟我练习发音。
Gēn wǒ liànxí fāyīn.
Luyện phát âm theo tôi.

跟我念生词。
Gēn wǒ niàn shēngcí.
Đọc từ mới theo tôi.

跟我念课文。
Gēn wǒ niàn kèwén.
Đọc bài khóa theo tôi.

跟我写汉字。
Gēn wǒ xiě Hànzì.
Viết chữ Hán theo tôi.

请听课文录音。
Qǐng tīng kèwén lùyīn.
Mời các em nghe băng.

请安静!
Qǐng ānjìng!
Trật tự nào!

现在听写生词。
Xiànzài tīngxiě shēngcí.
Bây giờ chúng ta nghe và viết từ mới.

现在留作业。
Xiànzài liú zuòyè.
Bây giờ tôi giao bài tập về nhà.

现在练习声调。
Xiànzài liànxí shēngdiào.
Bây giờ chúng ta luyện thanh điệu.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.