Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề XIN VIỆC trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề XIN VIỆC trong tiếng Trung

Tôi đang tìm kiếm một công việc
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Tôi có thể xem lý lịch nghề nghiệp của anh?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Đây là lý lịch nghề nghiệp của tôi
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
 DON XIN VIEC
Có người tham khảo mà tôi có thể liên hệ không?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Đây là danh sách người tham khảo của tôi
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Anh có bao nhiêu kinh nghiệm?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Anh làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 năm
sān nián 3年
Tôi tốt nghiệp trường trung học
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Tôi là cử nhân tốt nghiệp đại học
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Tôi muốn làm việc toàn thời gian
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Ông có chế độ bảo hiểm y tế không?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Có, sau sáu tháng làm việc ở đây
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments