Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề giao tiếp cấp tốc khi đi TAXI

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. Học từ vựng theo chủ đề
 6. »
 7. [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề giao tiếp...

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề giao tiếp cấp tốc khi đi TAXI

乘客称赞司机 Khách khen lái xe

我每天都在努力学汉语Wǒ měitiān dū zài nǔlì xué hànyǔ

Ngày nào tôi cũng học tiếng Hoa

乘客:你的汉语真好。chéngkè: Nǐ de hànyǔ zhēn hǎo.

Khách: tiếng Hoa của anh rất khá.

司机:谢谢。我每天都在努力学汉语。Sījī: Xièxiè. Wǒ měitiān dū zài nǔlì xué hànyǔ.

Tài xế: cảm ơn. Ngày nào tôi cũng cố gắng học tiếng Hoa.

乘客:你是去上课吗?Nǐ shì qù shàngkè ma?

Khách: Anh đến lớp học à?

司机:没有,我没时间。 Méiyǒu, wǒ méi shíjiān.

Tài xế: không, tôi không có thời gian.

乘客:那你是怎么学的。Nà nǐ shì zěnme xué de.

Khách: thế anh học bằng cách nào?

司机:我购买《出租车汉语》这本书,并和外国乘客练习。 Wǒ gòumǎi “chūzū chē hànyǔ” zhè běn shū, bìng hé wàiguó chéngkè liànxí.

Tài xế: tôi mua cuốn “tiếng Hoa cho lái xe taxi”, và cũng nói chuyện với khách nước ngoài.

乘客称赞司机的汉语Chéngkè chēngzàn sījī de hànyǔ

Khách khen trình độ tiếng Hoa của lái xe

 1. A:你汉语讲得很好。Nǐ hànyǔ jiǎng dé hěn hǎo. Anh nói tiếng Hoa rất khá.

B:真的吗?我倒不觉得。Zhēn de ma? Wǒ dào bù juédé. Thế à? Tôi lại không thấy thế.

 1. A:您的汉语让我印象深刻。Nín de hànyǔ ràng wǒ yìnxiàng shēnkè. Tiếng Hoa của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.

B:您真客气。Nín zhēn kèqì. Anh khách sáo quá.

 1. A:您的汉语真的很棒。Nín de hànyǔ zhēn de hěn bàng. Tiếng Hoa của anh rất tốt.

B:您太客气了。Nín tài kèqìle. Anh quá khen rồi.

 1. A:你是怎么把汉语说得这么好的?Nǐ shì zěnme bǎ hànyǔ shuō dé zhème hǎo de? Sao anh nói tiếng Hoa tốt vậy?

B:我们在学校学了很多年。Wǒmen zài xuéxiào xuéle hěnduō nián. Tôi học nhiều năm ở trường.

 1. A:你的汉语真流利。Nǐ de hànyǔ zhēn liúlì. Tiếng Hoa của anh thật lưu loát.

B:您这么认为吗?Nín zhème rènwéi ma? Anh nghĩ như vậy thật chứ?

6.A:你是在中国学汉语的吗?Nǐ shì zài zhōngguó xué hànyǔ de ma? Anh học tiếng Hoa ở Trung Quốc à?

B:不是,我是在河内学的。Bùshì, wǒ shì zài hénèi xué de. Không, tôi học ở Hà Nội.

 

司机学习汉语的方法Sījī xuéxí hànyǔ de fāngfǎ

Cách học tiếng Hoa của lái xe

 1. A:你一定去上过课,对吧?Nǐ yīdìng qù shàngguò kè, duì ba? Chắc là anh có đi học đúng không?

B:对,我每星期上两次课。Duì, wǒ měi xīngqí shàng liǎng cì kè. Vâng, một tuần tôi học hai buổi.

 1. A:那你是怎么学的?Nà nǐ shì zěnme xué de? Vậy anh học bằng cách nào?

B:我听光盘。Wǒ tīng guāngpán. Tôi nghe đĩa CD.

 1. A:你有什么秘诀?Nǐ yǒu shé me mìjué? Anh có bí quyết gì?

B:我靠听广播学习。Wǒ kào tīng guǎngbò xuéxí. Tôi học qua đài.

 

实用会话Shíyòng huìhuà Hội thoại thực dụng

乘客称赞司机的汉语chéngkè chēngzàn sījī de hànyǔ

Khách khen tiếng Hoa của lái xe

 1. A:你的发音给我留下了深刻的印象。Nǐ de fǎ yīn gěi wǒ liú xiàle shēnkè de yìnxiàng. Phát âm của anh để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.

B:谢谢。 Xièxiè. Cảm ơn.

A:不客气。Bù kèqì. Không có gì.

B:我尽全力慢慢的提高。Wǒ jìn quánlì màn man de tígāo. Tôi sẽ cố gắng nâng cao dần.

 1. A:您的语法好极了。Nín de yǔfǎ hǎo jíle. Ngữ pháp của anh rất tốt.

B:真的吗?我倒不觉得。Zhēn de ma? Wǒ dào bù juédé. Thật à? Tôi lại không thấy thế.

A:千真万确!Qiānzhēn wàn què! Thật đấy!

 1. A:你的汉语真流利。Nǐ de hànyǔ zhēn liúlì. Anh nói tiếng Hoa lưu loát thật.

B:谢谢。学习汉语对我的工作很重要。Xièxiè. Xuéxí hànyǔ duì wǒ de gōngzuò hěn zhòngyào. Cảm ơn. Học tiếng Hoa rất quan trọng đối với công việc của tôi.

A:是的。外国人很少会说越语。Shì de. Wàiguó rén hěn shǎo huì shuō yuèyǔ. Đúng vậy. rất ít người nước ngoài nói được tiếng Việt.

 

司机学习汉语的方法Sījī xuéxí hànyǔ de fāngfǎ

Cách học tiếng Hoa của lái xe

 1. A:你是怎么学的?Nǐ shì zěnme xué de? Anh học bằng cách nào?

B:我靠听广播学习。还和外国人练习。Wǒ kào tīng guǎngbò xuéxí.  Hái hé wàiguó rén liànxí. Tôi học qua đài và luyện nói với người nước ngoài.

A:你是说就像我这样的。Nǐ shì shuō jiù xiàng wǒ zhèyàng de. Anh nói giống như tôi vậy.

B:答对了。Dáduìle. Đúng thế.

 1. A:你有什么秘诀?Nǐ yǒu shé me mìjué? Anh có bí quyết gì không?

B:看电视节目有助于我提高,我还看录像带。 Kàn diànshì jiémù yǒu zhù yú wǒ tígāo, wǒ hái kàn lùxiàngdài. Xem chương trình trên truyền hình giúp tôi nâng cao trình độ, và tôi còn xem băng nữa.

A:你怎么练习?Nǐ zěnme liànxí? Anh luyện tập thế nào?

B:我阅读汉语报刊。 Wǒ yuèdú hànyǔ bàokān. Tôi đọc báo tiếng Hoa.

 1. A:你会说汉语吗?Nǐ huì shuō hànyǔ ma? Anh biết nói tiếng Hoa không?

B:会一点,但不太多。Huì yīdiǎn, dàn bù tài duō. Biết một chút nhưng không nhiều.

A:汉语是一门很难学的语言。Hànyǔ shì yī mén hěn nán xué de yǔyán.

Tiếng Hoa là một ngôn ngữ khó học.

 1. A:你是怎么学汉语的?Nǐ shì zěnme xué hànyǔ de? Anh học tiếng Hoa như thế nào?

B:我收看有线电视的汉语频道。Wǒ shōukàn yǒuxiàn diànshì de hànyǔ píndào. Tôi xem tiếng Hoa qua truyền hình cáp.

A:真了不起!Zhēn liǎobùqǐ! Giỏi thật

B:我也不是完全看得懂。Wǒ yě bùshì wánquán kàn dé dǒng. Tôi cũng chưa phải là hiểu hết.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments