Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỌ HÀNG HANG HỐC trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỌ HÀNG HANG HÔC trong tiếng Trung
高祖父(母)        gāo zǔfù (mǔ)         cao tổ phụ (mẫu) – ông nội (bà nội) của ông nội
曾祖父(母)        zēngzǔfù (mǔ)         tằng tổ phụ (mẫu) – cha (mẹ) của ông nội, cụ nội
祖父、爷爷            zǔfù, yéye               ông nội
祖母、奶奶            zǔmǔ, nǎinai           bà nội
外祖父、外公        wàizǔfù, wàigōng   ông ngoại
外祖母、姥姥        wàizǔmǔ, lǎolao     bà ngoại
父亲、爸爸、爹    fùqīn, bàba, diē       bố, cha, tía
母亲、妈妈、娘    mǔqīn, māmā, niáng  mẹ, má
伯父                        bófù                         bác trai (anh trai của bố)
伯母                        bómǔ                       bác gái (chị dâu của bố)
叔叔                        shūshu                     chú (em trai của bố)
婶婶                        shěnshen                 thím (em dâu của bố)
姑姑                        gūgu                        cô (em gái của bố)
姑丈                        gūzhàng                  dượng (chồng của cô)
外伯公                    wàibógōng      bác bên ngoại (anh trai mẹ)
舅舅                        jiùjiu                       cậu (em trai mẹ)
姨、姨妈                yí, yímā                   dì (em gái mẹ)
姨丈                        yízhàng                   dượng (chồng của dì)
丈夫                        zhàngfū                   chồng
祖翁(姑)            zǔwēng (gū)            ông, bà nội chồng
公公                        gōnggong                bố chồng
婆婆                        pópo                        mẹ chồng
伯翁、叔翁            bówēng, shūwēng   bác, chú của chồng
哥哥                        gēge                        anh trai
嫂嫂、嫂子            sǎosao, sǎozi           chị dâu
弟弟                        dìdi                          em trai
弟媳、弟妹            dìxí, dìmèi              em dâu (vợ của em trai)
妻子                        qīzi                          vợ
岳祖(母)            yuèzǔ (mǔ)              ông bà của vợ
岳父、丈人            yuèfù, zhàngrén      nhạc phụ, bố vợ
岳母、丈母            yuèmǔ, zhàngmǔ    nhạc mẫu, mẹ vợ
内兄、内弟            nèixiōng, nèidì                anh, em trai của vợ
姨姐、姨妹            yíjiě, yímèi             chị, em gái của vợ
襟兄、襟弟            jīnxiōng, jīndì         anh em đồng hao
内侄(女)            nèizhí (nǚ)              cháu trai (gái) của vợ
姐姐                        jiějie                                chị gái
the-hien-cam-xuc-vui
妹妹                        mèimei                    em gái
姐夫                        jiěfū                         anh rể(chồng của chị gái)
妹夫                        mèifū                       em rể (chồng của em gái)
儿子                        érzi                          con trai
女儿                        nǚ’ér                                con gái
儿媳                        érxí                          con dâu
女婿                        nǚxù                        con rể
亲家                        qìnjiā                       nhà thông gia
亲翁、亲母            qīnwēng, qīnmǔ      ông, bà sui gia
堂兄(弟)            tángxiōng (dì)         anh,em họ (con chú, bác)
堂姐(妹)            tángjiě (mèi)           chị, em họ (con chú, bác)
表哥(弟)            biǎogē (dì)              anh, em họ (con cô, dì)
表姐(妹)            biǎojiě (mèi)           chị, em họ (con cô, dì)
双生姊妹(兄弟)shuāngshēng zǐmèi (xiōngdì) chị em(anh em)sinh đôi
曾孙                        zēngsūn                   cháu chắt
孙子(女)            sūnzi (nǚ)             cháu trai,gái (của ông,bà)
甥男(女)            shēngnán (nǚ)      cháu trai, gái (của cậu,dì)
侄儿(女)            zhí’er (nǚ)       cháu trai,gái (của chú, bác)
内孙                        nèisūn                      cháu nội
外孙                        wàisūn                     cháu ngoại
长子                        zhǎngzǐ                   con trưởng
家属                        jiāshǔ                      gia quyến

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.