Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỎI, XIN PHÉP trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề HỎI, XIN PHÉP trong tiếng Trung

1. 我可以进来吗?Wǒ kěyǐ jìnlái ma?
Tôi có thể vào được không?
A:我可以进来吗?Wǒ kěyǐ jìnlái ma? Tôi có thể vào được không?
B:请进。Qǐng jìn. Mời vào.
2. 我可以借用一下洗手间吗?Wǒ kěyǐ jièyòng yīxià xǐshǒujiān ma?
Tôi có thể sử dụng phòng vệ sinh được không?
3. 我可以问你一个问题吗?Wǒ kěyǐ wèn nǐ yīgè wèntí ma?
Tôi có thể hỏi bạn một vấn đề được không?
4. 我可以借这本书吗?Wǒ kěyǐ jiè zhè běn shū ma?
Tôi có thể mượn quyển sách này không?
5. 我在这里吸烟你介意吗?Wǒ zài zhèlǐ xīyān nǐ jièyì ma?
Bạn có phiền không khi tôi hút thuốc ở đây?
trang-tri-noi-that-2
6. 介意和我一起走吗?Jièyì hé wǒ yīqǐ zǒu ma?
Có phiền không nếu đi với tôi?
7. 我可以坐在你的旁边吗?Wǒ kěyǐ zuò zài nǐ de pángbiān ma?
Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn được không?
8. 我可以把车停在这里吗?Wǒ kěyǐ bǎ chē tíng zài zhèlǐ ma?
Tôi đậu xe ở đây liệu có được không?
9. 我可以坐在这里吗?Wǒ kěyǐ zuò zài zhèlǐ ma?
Tôi có thể ngồi đây không?
10. 我们可以在这里拍照吗?Wǒmen kěyǐ zài zhèlǐ pāizhào ma?
Chúng tôi có thể chụp ảnh ở đây không?
11. 我可以看一下吗? Wǒ kěyǐ kàn yīxià ma?
Tôi có thể xem qua được không?
12. 我可以穿上试试吗?Wǒ kěyǐ chuān shàng shì shì ma?
Tôi có thể mặc thử không?
13. 会议可以延迟到明天吗?Huìyì kěyǐ yánchí dào míngtiān ma?
Cuộc họp dời đến ngày mai có được không?

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.