Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề INTERNET trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề INTERNET trong tiếng Trung

1 Phân tích thị trường mới đăng Zuìxīn yuènán shìchǎng fēnxī 最新越南市场分析
2 Tin mua bán mới đăng Zhōngguó zuìxīn qiúgòu 中国最新求购
3 Nhà cung cấp Gōngyìng shāng zhuānqū 供应商专区
4 Hướng dẫn ban đầu cho người bán Màijiā rùmén 卖家入门
5 Giao dịch trực tuyến an toàn Ānquán wǎngshàng màoyì 安全网上贸易
6 Bảo đảm quyền lợi người mua Mǎi jiā bǎozhàng 买家保障
7 Gian hàng đã xác thực Shāngjiā rènzhèng 商家认证
8 Nhà cung cấp uy tín Ānquán jiāoyì 安全交易
9 Nội dung dịch vụ Fúwù nèiróng 服务内容
10 Dịch vụ thành viên Huìyuán fúwù 会员服务
11 Giao dịch Việt-Trung Yuè zhōng màoyì tōng 越中贸易通
12 Dịch vụ quảng cáo Tuīguǎng fúwù 推广服务
13 Tin ngành và tin nhanh thị trường Shìchǎng kuàixùn hé hángyè zīxùn 市场快讯和行业资讯
14 Gợi ý một số thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc Zhōngguó míng qǐ tuījiàn 中国名企推荐
15 Mua Cǎigòu 采购
16 Đăng tin mua Fābù cǎigòu 发布采购
17 Đăng sản phẩm Fābù chǎnpǐn 发布产品
18 Quản lý sản phẩm bán Guǎnlǐ gōngyìng chǎnpǐn 管理供应产品
19 Công cụ Gōngjù 工具
20 Quản lý gian hàng HOT Guǎnlǐ wàng pù 管理旺铺
21 Báo cáo vi phạm Tóusù jǔbào 投诉举报
22 Thông tin cộng đồng Zīxùn shèqū 资讯社区
23 Tin tức thương mại Shāngyè zīxùn 商业资讯
24 Blog Bókè 博客
25 Nguyên vật liệu Yuáncáiliào 原材料
26 Hàng công nghiệp Gōngyè pǐn 工业品
27 Quần áo trang sức Fúzhuāng fúshì 服装服饰
28 Hàng tạp hóa, gia dụng Jiājù bǎihuò 家具百货
29 Vật dụng xinh xắn Xiǎoshāngpǐn 小商品
30 Mỹ phẩm Měiróng 美容
31 Xin chào Nín hǎo 您好
32 Vui lòng đăng nhập Qǐng dēnglù 请登录
33 Chăm sóc khách hàng Kèfù zhōngxīn 客服中心
34 Sơ đồ  website Wǎngzhàn dǎoháng 网站导航
35 Tìm trong gian hàng HOT Sōu běn wàng pù 搜本旺铺
36 Tìm tất cả các trang Sōu quán zhàn 搜全站
37 Tin thương mại Việt Nam Yuènán shāngyè kuàixùn 越南商业快讯
38 Phân tích thị trường Việt Nam Yuènán shìchǎng fēnxī 越南市场分析
39 Thị trường Shìchǎng 市场
40 Nguyên vật liệu Yuáncáiliào 原材料
41 Hàng công nghiệp Gōngyè pǐn 工业品
42 Điện tử Diànzǐ 电子
43 Bao bì đóng gói Bāozhuāng 包装
44 Dệt may Fǎngzhī 纺织
45 Quần áo trang sức Fúzhuāng fúshì 服装服饰
46 Hàng tạp hóa, gia dụng Jiājū bǎihuò 家居百货
47 Sản phẩm kỹ thuật số Shùmǎ jiādiàn 数码家电
48 Nội thất trang trí Jiāzhuāng 家装
49 Tin mới nhất Zuìxīn kuàixùn 最新快讯
50 Thực phẩm Zuìxīn kuàixùn 最新快讯
51 Đồ gia dụng Shípǐn 食品
52 Máy công cụ Jiājù 家具
53 Hóa chất công nghiệp Jīxiè 机械
54 Phòng hộ Huàgōng 化工
55 Dữ liệu Shùjù 数据
56 Báo cáo Bàogào 报告
57 Tin mua mới nhất Việt Nam Zuìxīn yuènán qiúgòu xìnxī 最新越南求购信息
58 Công ty mới tham gia Zuìxīn qǐyè 最新企业
59 Đăng doanh nghiệp Fābù qǐyè 发布企业
60 Tin mới nhất Zuìxīn zīxùn 最新资讯
61 Chủ đề HOT : Rèdiǎn zhuāntí :热点专题
62 Chủ đề, Chuyên trang Zhuāntí 专题
63 Danh sách thư mục Xiàngmù kù 项目库
64 Dệt may Fǎngzhī 纺织
65 Quần áo trang sức Fúzhuāng fúshì 服装服饰
66 Hàng tạp hóa, gia dụng Jiājū bǎihuò 家居百货
67 Sản phẩm kỹ thuật số Shùmǎ jiādiàn 数码家电
68 Nội thất trang trí Jiāzhuāng 家装
69 Tin mới nhất Zuìxīn kuàixùn 最新快讯
70 Thực phẩm Shípǐn 食品
71 Đồ gia dụng Jiājù 家具
72 Máy công cụ Jīxiè 机械
73 Hóa chất công nghiệp Huàgōng 化工
74 Phòng hộ Ānfáng 安防
75 Dữ liệu Shùjù 数据
76 Báo cáo Bàogào 报告
77 Tin mua mới nhất Việt Nam Zuìxīn yuènán qiúgòu xìnxī 最新越南求购信息
78 Doanh nghiệp mới tham gia, Công ty mới tham gia Zuìxīn qǐyè 最新企业
79 Đăng doanh nghiệp Fābù qǐyè 发布企业
80 Tin mới nhất Zuìxīn zīxùn 最新资讯
81 Chủ đề HOT Rèdiǎn zhuāntí 热点专题
82 Chủ đề, Chuyên trang Zhuāntí 专题
83 Danh sách thư mục Xiàngmù kù 项目库
84 Gian hàng hợp tác Hézuò shāngpù 合作商铺
85 Bảng xếp hạng Páiháng bǎng 排行榜
86 Hình ảnh không được để trống Túpiàn bùnéng wéi kōng 图片不能为空
87 Xóa ảnh Shānchú gāi túpiàn 删除该图片
88 Ảnh rộng 150px, 80px chiều cao, dung lượng bé hơn 200KB Túpiàn kuāndù 150px, gāodù 80px, dàxiǎo bù chāoguò 200k 图片宽度150px,高度80px,大小不超过 200k
89 Ảnh rộng 950px, dung lượng bé hơn 200KB Túpiàn kuāndù 950px, dàxiǎo bù chāoguò 200kb 图片宽度950px,大小不超过 200kb
90 Xin vui lòng nhập tên công ty Qǐng nín shūrù gōngsī míngchēng 请您输入公司名称
91 Xin vui lòng nhập lĩnh vực kinh doanh Qǐng nín shūrù zhǔyào yèwù 请您输入主要业务
92 Xin vui lòng lựa chọn loại hình công ty Qǐng nín xuǎnzé gōngsī xìngzhì 请您选择公司性质
93 Xin vui lòng lựa chọn doanh thu hàng năm Qǐng nín xuǎnzé nián yíngyè é 请您选择年营业额
94 Xin vui lòng lựa chọn số lượng nhân viên Qǐng nín xuǎnzé gùyuán rénshù 请您选择雇员人数
95 Xin vui lòng nhập tên người đại diên Qǐng nín shūrù fǎrén dàibiǎo 请您输入法人代表
96 Xin vui lòng nhập vào vốn đăng ký Qǐng nín shūrù zhùcè zījīn 请您输入注册资金
97 Xin vui lòng nhập thông tin ngân hàng Qǐng nín shūrù kāihù xíng 请您输入开户行
98 Xin vui lòng nhập tài khoản ngân hàng Qǐng nín shūrù yínháng zhànghào 请您输入银行帐号
99 Xin vui lòng nhập thông tin giới thiệu về công ty Qǐng nín shūrù gōngsī jièshào 请您输入公司介绍
100 Thoát Tuìchū 退出
101 Tài khoản Yònghù míng 用 户 名
102 Thành viên đăng nhập Huìyuán dēnglù 会员登录
103 Vui lòng nhập tài khoản Qǐng nín shūrù yònghù míng 请您输入用户名
104 Vui lòng nhập mật khẩu Qǐng nín shūrù mìmǎ 请您输入密码
105 Tạo giao diện doanh nghiệp Chuàngjiàn qǐyè móbǎn 创建企业模版
106 Tạo giao diện doanh nghiệp, tạo dựng hình tượng doanh nghiệp Chuàngjiàn qǐyè móbǎn, zhǎnshì qǐyè xíngxiàng 创建企业模版,展示企业形象
107 Dịch vụ cung cấp tin Hángqíng xìnxī fúwù 行情信息服务
108 Cung cấp kịp thời thông tin trong nganh, bám sát tình hình giá cả thị trường Jíshí bǎwò hángyè dòngtài shíshí gēnzōng jiàgé hángqíng 及时把握行业动态实时跟踪价格行情
109 Dịch vụ mua bán online Wǎngluò màoyì fúwù 网络贸易服务
110 Đăng tin sản phẩm, theo dõi động thái tin mua bán, Tìm kiếm báo giá theo ngành, mở rộng các kênh mua bán sản phẩm Fābù chǎnpǐn xìnxī, dòngtài gōngqiú fābù gēnzōng, tàzhǎn chǎnpǐn qúdào 发布产品信息,动态供求发布跟踪, 拓展产品渠道
111 Dịch vụ tuyển dụng kỹ thuật Jìshù réncái fúwù 技术人才服务
112 Hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi chuyển giao thành quả khoa học, tuyển dụng Jìshù qiúzhù, jiāoliú, kēyán chéngguǒ zhuǎnràng 技术求助、交流,科研成果转让
113 Đăng ký Miǎnfèi zhùcè 免费注册
114 Chưa có tải khoản, click để đăng ký Rúguǒ nín hái bùshì huìyuán? Qǐng lìjí 如果您还不是会员?请立即
115 Click vào đây để lấy lại mật khẩu Wàngle mìmǎ zěnme bàn? Cóng zhèlǐ zhǎo huí 忘了密码怎么办?从这里找回
116 Trang chủ Zhǔyè 主页
117 Tải lên Shàngchuán 上传
118 Chọn Xuǎnzé 选择
119 Thư mục Wénjiàn jiā 文件夹
120 Thanh công cụ Gōngjù lán 工具栏
121 Quay trở lại Hòutuì 后退
122 Dấu trang Shūqiān 书签
123 Dấu gạch chéo (/) Xié xiàn 斜线
124 Dấu hai chấm (:) Màohào 冒号
125 Internet Hùliánwǎng 互联网
126 Liên kết Liànjiē 链接
127 Nhà cung cấp dịch vụ Internet Hùliánwǎng fúwù tígōng shāng 互联网服务提供商
128 Mạng Wǎngluò 网络
129 Trang mạng Wǎngyè 网页
130 Địa chỉ website Wǎngzhǐ 网址
131 Website bảo mật Ānquán zhàndiǎn 安全站点
132 Trình duyệt Liúlǎn qì 浏览器
133 Công cụ tìm kiếm Sōusuǒ yǐnqíng 搜索引擎
134 Máy chủ bảo mật Ānquán fúwùqì 安全服务器

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments