Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề KHÁM BỆNH trong tiếng Trung (Phần 2)

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề KHÁM BỆNH trong tiếng Trung (Phần 2)

(1)- 今天我身体很不舒服。Jīntiān wǒ shēntǐ hěn bú shūfú.
Hôm nay trong người tôi không được khỏe.
– 我觉得有点儿难受。Wǒ juédé yǒudiǎn er nánshòu.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

– 我头疼,发烧,吃不下。Wǒ tóuténg, fāshāo, chī bùxià.
Tôi bị đau đầu, sốt, ăn không được.
– 我觉得全身没劲儿。Wǒ juédé quánshēn méijìn er.
Tôi cảm thấy toàn thân rã rời.

– 我肚子疼。Wǒ dùzi téng.
Tôi đau bụng.
– 我的心脏病犯了。Wǒ de xīnzàng bìng fànle.
Tôi bị bệnh tim rồi.
– 您以前生过这种病吗?Nín yǐqián shēngguò zhè zhǒng bìng ma?
Trước đây anh có mắc bệnh này không?

– 我的胳膊扭伤了。 Wǒ de gēbó niǔshāngle.
Cánh tay tôi bị trật khớp rồi.
– 疼得厉害不厉害?Téng dé lìhài bù lìhài?
Có đau nhiều không?

– 您能帮我请一位大夫来吗?Nín néng bāng wǒ qǐng yī wèi dàfū lái ma?
Ông có thể giúp tôi mời một vị bác sĩ đến không?
– 您能陪我去一趟医院吗? Nín néng péi wǒ qù yī tàng yīyuàn ma?
Ông có thể đưa tôi đi bệnh viện được không?

– 可以,我陪您去。Kěyǐ, wǒ péi nín qù.
Có thể, tôi đưa anh đi.

phan-doi
(2)
– 同志,我要挂号。Tóngzhì, wǒ yào guàhào.
Thưa ông, tôi muốn đăng ký lấy số khám bệnh.
– 您要挂哪一科?Nín yào guà nǎ yī kē?
Ông muốn lấy số khám ở khoa nào?

– 我挂内科。Wǒ guà nèikē.
Tôi đăng ký ở khoa nội.

– 您是初诊吗?Nín shì chūzhěn ma?
Ông đến khám bệnh lần đầu phải không?

– 我是第一次来。Wǒ shì dì yī cì lái.
Tôi đến lần đầu.
– 请交两块钱挂号费。Qǐng jiāo liǎng kuài qián guàhào fèi.
Xin đóng 2 đồng phí đăng ký khám.
– 我在几号诊室看病?Wǒ zài jǐ hào zhěnshì kànbìng?

Tôi khám bệnh ở phòng số mấy?
– 请到八号诊室。Qǐng dào bā hào zhěnshì.

Mời đến phòng khám số 8.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.