[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DU LỊCH trong tiếng Trung (Phần 16)

Chủ đề DU LỊCH trong tiếng Trung (Phần 16)
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung