Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MẤT HÀNH LÝ trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề MẤT HÀNH LÝ trong tiếng Trung

彼得:在哪儿取行李?Bǐdé: Zài nǎ’er qǔ xínglǐ?
Peter: Lấy hành lý ở đâu?
– 机场人员:在4 号。Jīchǎng rényuán: Zài 4 hào.
Nhân viên sân bay: Ở khu vực nhận hành lý số 4.


– 彼得:哎,怎么没有我的行李?真奇怪!Āi, zěnme méiyǒu wǒ de xínglǐ? Zhēn qíguài!
Peter: Ơ, sao lại không có hành lý của tôi? Lạ thật!
(Tại bàn hướng dẫn trong sân bay).


– 彼得:小姐,我的行李不见了。Xiǎojiě, wǒ de xínglǐ bùjiànle.
Peter: Cô ơi, hành lý của tôi không thấy đâu cả.
– 机场人员:你乘坐的是什么航班?Nǐ chéngzuò de shì shénme hángbān?
Nhân viên sân bay: Ông đi chuyến bay nào?

lo-lang
– 彼得:深圳到北京的CA2001次。Shēnzhèn dào běijīng de CA2001 cì.
Peter: chuyến CA2001 từ Thâm Quyến đi Bắc Kinh.
– 机场人员:您的行李牌呢? Nín de xínglǐ pái ne?
Nhân viên sân bay: Thẻ hành lý của ông đâu?


– 彼得:在这儿。Zài zhè’er.
Peter: Ở đây.
– 机场人员:好的,请您在这里登记一下。 Hǎo de, qǐng nín zài zhèlǐ dēngjì yīxià.
Nhân viên sân bay: Vâng, ông hãy đăng kí ở đây.


– 彼得:(登记完)好了。那我的行李怎么办。(Dēngjì wán) hǎole. Nà wǒ de xínglǐ zěnme bàn.
Peter: (đăng ký xong) xong rồi. Vậy hành lý của tôi thì sao?


– 机场人员:放心,找到您的行李后,我们会通知您。Fàngxīn, zhǎodào nín de xínglǐ hòu, wǒmen huì tōngzhī nín.
Nhân viên sân bay: Yên tâm, sau khi tìm được hành lý của ông, chúng tôi sẽ thông báo cho ông ngay.
– 彼得:好吧。我大概什么时候能拿到行李?Hǎo ba. Wǒ dàgài shénme shíhòu néng ná dào xínglǐ?


Peter: Được. Khoảng lúc nào thì tôi nhận được hành lý của mình?
– 机场人员:明天。我们会给您送去。Míngtiān. Wǒmen huì gěi nín sòng qù.
Nhân viên sân bay: Ngày mai. Chúng tôi sẽ gửi đến cho ông.
– 彼得:那太好了,谢谢!Nà tài hǎole, xièxiè!
Peter: Như thế thì tốt quá, cảm ơn!
– 机场人员:您太客气了,这是我们应该做的。Nín tài kèqìle, zhè shì wǒmen yīnggāi zuò de.
Nhân viên sân bay: Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm.
(Gọi điện thoại cho bạn là Tiểu Quang).
– 彼得:小光,我到了。你在哪儿?Xiǎo guāng, wǒ dàole. Nǐ zài nǎ’er?
Peter: Tiểu Quang, tôi đến rồi. Anh ở đâu?


– 小光:我在安检出口这里。Wǒ zài ānjiǎn chūkǒu zhèlǐ.
Tiểu Quang: Tôi đang ở cửa kiểm tra an ninh.
– 彼得:好的,我马上就过去。一会儿见。Hǎo de, wǒ mǎshàng jiù guòqù. Yīhuǐ’er jiàn.
Peter : Được rồi, tôi đến ngay. Lát nữa gặp.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.