Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI CỬA HÀNG TẠP HÓA NHỎ BÊN ĐƯỜNG trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI CỬA HÀNG TẠP HÓA NHỎ BÊN ĐƯỜNG trong tiếng Trung (Phần 2)

MẪU CÂU CƠ BẢN
我 忘 了 给孩子带瓶水了。Wǒ wàngle gěi háizi dài píng shuǐle.
Anh quên mang bình nước cho con rồi.

我找找看。Wǒ zhǎo zhǎo kàn.
Để em tìm xem.
我正好有零钱。Wǒ zhènghǎo yǒu língqián.
Vừa hay anh có tiền lẻ đây.

多少钱一包?Duōshǎo qián yī bāo?
Bao nhiêu tiền một gói?

钱正好。Qián zhènghǎo.
Tiền đủ rồi.
真够贵了。Zhēn gòu guìle.
Đắt quá đi mất.
在这里买东西就是图个方便。Zài zhèlǐ mǎi dōngxī jiùshì tú gè fāngbiàn.
Mua đồ ở đây chỉ là vì thuận tiện.
那里的东西便宜多了。Nàlǐ de dōngxī piányí duōle.
Đồ ở đó rẻ hơn nhiều.

说的没错。Shuō de méi cuò.
Nói đúng.
这是找您的钱。Zhè shì zhǎo nín de qián.
Đây là tiền thừa của anh.

 

 Hội thoại:买口香糖Mǎi kǒuxiāngtáng:Mua kẹo cao su:

-咳,孩子们,今天去动物园玩儿,高兴不高兴啊?Hāi, háizimen, jīntiān qù dòngwùyuán wán er, gāoxìng bù gāoxìng a?
Chào các con, hôm nay đi vườn thú chơi có vui không?
-高兴!Gāoxìng!
Vui ạ!
-哎呀,我 忘 了 给孩子带瓶水了。Āiyā, wǒ wàngle gěi háizi dài píng shuǐle.
Ôi, anh quên mang bình nước cho con rồi.

-没关系,我待了好几瓶呢,足够咱们喝的了。Méiguānxì, wǒ dàile hǎojǐ píng ne, zúgòu zánmen hē dele.
Không sao, em đã mang mấy bình rồi, đủ để chúng ta uống.
-我这脑子,光想着带相机了。Wǒ zhè nǎozi, guāng xiǎngzhe dài xiàngjīle.
Đầu óc của anh, anh chỉ nhớ mỗi việc mang máy chụp ảnh đi thôi.

-妈,我要吃口香糖。Mā, wǒ yào chī kǒuxiāngtáng.
Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo cao su.
-我找找看(翻包)。哦,没有了。Wǒ zhǎo zhǎo kàn (fān bāo). Ó, méiyǒule.
Để mẹ tìm xem, (mở túi). Ồ, không có rồi.

-咳,那边有个小百货店,去买一包吧。Hāi, nà biān yǒu gè xiǎo bǎihuò diàn, qù mǎi yī bāo ba.
Này, bên kia có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, đi mua một gói đi.

-好。Hǎo.
Vâng.
-老板,买口香糖。你这儿都有什么牌子的?Lǎobǎn, mǎi kǒuxiāngtáng. Nǐ zhè’er dōu yǒu shé me páizi de?
Bác chủ, tôi muốn mua kẹo cao su. Chỗ bác có những loại nào?

-有绿箭的、有乐天的。    Yǒu lǜ jiàn de, yǒu lètiān de.                                                                Có kẹo của hãng Wrigley và Lotte.
-多少钱一包?Duōshǎo qián yī bāo?
Bao nhiêu tiền một gói?

-一万五。Yī wàn wǔ.
15 ngàn.
-来两包乐天的吧。Lái liǎng bāo lètiān de ba.
Cho tôi mua hai gói Lotte.
-你别掏钱了,我正好有零钱。Nǐ bié tāo qiánle, wǒ zhènghǎo yǒu língqián.
Em không phải lấy tiền đâu, vừa hay anh có tiền lẻ đây.

-(对老板)给您。(Duì lǎobǎn) gěi nín.
(Nói với chủ cửa hàng) Gửi bác.
-钱正好。您走好。Qián zhènghǎo. Nín zǒu hǎo.
Tiền đủ rồi, anh đi nhé.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.