[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI SIÊU THỊ LỚN trong tiếng Trung

Chủ đề TẠI SIÊU THỊ LỚN trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung