Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề XEM TI VI MỚI trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề XEM TI VI MỚI trong tiếng Trung

(TV mới đã được mang đến. Gia đình đang điều chỉnh các kênh)
小雪妈:小雪,快来看,新电视买来了。
Xiǎoxuě mā: Xiǎoxuě, kuài lái kàn, xīn diànshì mǎi láile.
Mẹ Tiểu Tuyết: Tiểu Tuyết, đến đây nhanh lên. Tv mới nè.
小雪:哇,真漂亮。正好今天下午有《动物世界》,我可以用新电视看了。
Xiǎoxuě: Wa, zhēn piàoliang. Zhènghǎo jīntiān xiàwǔ yǒu “dòngwù shìjiè”, wǒ kěyǐ yòng xīn diànshì kànle.
Tiểu Tuyết: Wow, tuyệt thật. Trưa nay có chương trình thế giới động vật. Con có thể xem nó trên TV mới rồi.
小雪爸:等会儿爸爸给你把所有的台都调出来。
Xiǎoxuě bà: Děng huì er bàba gěi nǐ bǎ suǒyǒu de tái dōu diào chūlái.
Cha Tiểu Tuyết: Ba của con vừa mới điều chỉnh tất cả các kênh cho con.
小雪:《动物世界》是在中央三套。
Xiǎoxuě:“Dòngwù shìjiè” shì zài zhōngyāng sān tào.
Tiểu Tuyết: Thế giới động vật ở kênh CCTV 3.
小雪爸:别着急,爸爸会按顺序把电视台都给你调出来放心吧。
Xiǎoxuě bà: Bié zhāojí, bàba huì àn shùnxù bǎ diànshìtái dōu gěi nǐ diào chūlái fàngxīn ba.
Cha Tiểu Tuyết: Đừng lo. Cha sẽ điều chỉnh từng cái theo thứ tự. Chờ chút.
小雪妈:嗯。对了,你顺便把DVD机也给她连好了,好让她看盘。
Xiǎoxuě mā: Ń. Duìle, nǐ shùnbiàn bǎ DVD jī yě gěi tā lián hǎole, hǎo ràng tā kàn pán.
Mẹ Tiểu Tuyết: Ồ, anh có thể nối nó với đầu DVD để con có thể xem đĩa.
小雪:知道了,等十分钟我就能弄好。
Xiǎoxuě: Zhīdàole, děng shí fēnzhōng wǒ jiù néng nòng hǎo.
Cha Tiểu Tuyết: Anh biết rồi. Anh sẽ xong trong mười phút nữa.
小雪爸: 小雪,来看吧,爸爸都调好了。
Xiǎoxuě bà: Xiǎoxuě, lái kàn ba, bàba dōu diào hǎole.
(Mười phút sau)
Cha Tiểu Tuyết: Tiểu Tuyết, đến đây, cha đã cài đặt nó cho con rồi.
小雪:谢谢爸爸。哎呀,还是液晶电视清楚。
Xiǎoxuě: Xièxiè bàba. Āiyā, háishì yèjīng diànshì qīngchǔ.
Tiểu Tuyết: Cám ơn ba. Ái dà, TV tinh thể lỏng rõ nét hơn.

tien-te-the-gioi
小雪妈:是啊,原来你老说看《动物世界》色彩不鲜艳,现在这个好多了吧?
Xiǎoxuě mā: Shì a, yuánlái nǐ lǎo shuō kàn “dòngwù shìjiè” sècǎi bù xiānyàn, xiànzài zhège hǎoduōle ba?
Mẹ Tiểu Tuyết: Đúng rồi. Trước đây con luôn nói màu của chương trình thế giới động vật không được rõ lắm. Bây giờ nó đẹp hơn phải không?
小雪:是啊。今天晚上还有你们爱看的《探索》节目呢。
Xiǎoxuě: Shì a. Jīntiān wǎnshàng hái yǒu nǐmen ài kàn de “tànsuǒ” jiémù ne.
Tiểu Tuyết: Dạ. Tối nay có chương trình Discouvery mà mẹ thích.
小雪妈:是吗?我都好久没看了。晚上再说吧。如果你晚上要看英语教学光盘,我就不看别的节目了。
Xiǎoxuě mā: Shì ma? Wǒ dū hǎojiǔ méi kànle. Wǎnshàng zàishuō ba. Rúguǒ nǐ wǎnshàng yào kàn yīngyǔ jiàoxué guāngpán, wǒ jiù bù kàn bié de jiémùliǎo.
Mẹ Tiểu Tuyết: Thật hả? Lâu rồi mẹ không xem. Chờ đến tối. Nếu con xem DVD học tiếng Anh, mẹ sẽ không xem chương trình khác.
小雪:没关系,反正我现在放假,有的是时间。我计划每天早上学英语,不和你们抢电视。
Xiǎoxuě: Méiguānxì, fǎnzhèng wǒ xiànzài fàngjià, yǒudeshì shíjiān. Wǒ jìhuà měitiān zǎoshang xué yīngyǔ, bù hé nǐmen qiǎng diànshì.
Tiểu Tuyết: Mẹ đừng lo. Bây giờ con đang nghỉ và có nhiều thời gian lắm. Con lên kế hoạch học tiếng Anh vào mỗi buổi sang để con không giành TV với mẹ.
小雪爸:小雪真是越大越懂事了。
Xiǎoxuě bà: Xiǎoxuě zhēnshi yuè dàyuè dǒngshìle.
Cha Tiểu Tuyết: Ngày càng lớn lên, Tiểu Tuyết hiểu biết hơn nhiều rồi.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.