Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Một số câu Mắng Chửi (Chửi bậy)

  1. Trang chủ
  2. »
  3. Kiến thức tiếng Trung
  4. »
  5. Học từ vựng theo chủ đề
  6. »
  7. [Học tiếng Trung theo chủ đề] Một số câu Mắng...

MỘT SỐ CÂU MẮNG CHỬI BẬY

1. Go to hell.
qù sǐ ba 。
去死吧。 Mày đi chết đi

2. You’re a jerk!
nǐ shì gè fèi wù / hún qiú !Mày là cái đồ cục c**t
你是个废物 / 混球!

3. Who do you think you are?
nǐ yǐ wéi nǐ shì shuí ?
你以为你是谁?Mày nghĩ mày là ai chứ?

4. I don’t want to see your face!
wǒ bú yuàn zài jiàn dào nǐ !
我不愿再见到你!Tao không muốn nhìn thấy mày nữa

5. Knock it off.
shǎo lái zhè yí tào 。
少来这一套。Thôi cái trò này đi

6. Get out of my face.
cóng wǒ miàn qián xiāo shī !
从我面前消失!Biến khỏi mặt tao ngay

7. Get lost.
gǔn kāi !
滚开!Cút

8. Take a hike!
nǎ ér liáng kuài nǎ ér xiē zhe qù ba 。
哪儿凉快哪儿歇着去吧。
Cút về chỗ mát mẻ nhà mày đi

9. You piss me off.
nǐ qì sǐ wǒ le 。
你气死我了。Mày làm tao điên tiết rồi đấy nhé

10. It’s none of your business.
guān nǐ pì shì !
关你屁事! Liên quan đíu gì đến mày

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments