Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Thể hiện cảm xúc bản thân: SỰ THÔNG CẢM

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Thể hiện cảm xúc bản thân: SỰ THÔNG CẢM

轻松自我表达DIỄN ĐẠT BẢN THÂN

表达情绪Thể hiện cảm xúc

表示同情 Thông cảm

 

 1. 我可怜这个乞丐。Wǒ kělián zhège qǐgài. Tôi thấy tội nghiệp cho người ăn xin này.

我觉得那个年纪大的女人真可怜。Wǒ juédé nàgè niánjì dà de nǚrén zhēn kělián. Tôi cảm thấy thật đáng thương cho người đàn bà lớn tuổi đó.

 1. 我真受不了。Wǒ zhēn shòu bùliǎo. Tôi thật sự không thể chịu được.
 2. 我真希望情况并不严重。Wǒ zhēn xīwàng qíngkuàng bìng bù yánzhòng. Tôi rất hi vọng tình hình không có gì nghiêm trọng.
 3. 听到这个消息真是很难过。Tīng dào zhège xiāoxī zhēnshi hěn nánguò. Tôi thật sự buồn khi nghe tin này.
 4. 我真的替你感到惋惜。Wǒ zhēn de tì nǐ gǎndào wànxí. Tôi cảm thấy tiếc thay cho bạn.
 5. 俊锡,我真为你的坏遭遇感到难过。Jùn xī, wǒ zhēn wèi nǐ de huài zāoyù gǎndào nánguò. Tuấn Tích, tôi rất buồn với nỗi bất hạnh của anh.
 6. 你心情一定不好受。Nǐ xīnqíng yīdìng bù hǎoshòu. Anh nhất định rất khó chịu trong lòng.

心烦意乱Xīnfán yì luàn: trong lòng rối tung.

最近事情不顺利,我的心里好乱。zuìjìn shìqíng bù shùnlì, wǒ de xīnlǐ hǎo luàn. Dạo này có nhiều việc không thuận lợi, lòng tôi cảm thấy rối bời.

 1. 你一定觉得不好受吧!Nǐ yīdìng juédé bù hǎoshòu ba! Chắc là bạn cảm thấy khó chịu lắm.

不好受,不舒服Bù hǎoshòu, bú shūfú: khó chịu, không thoải mái.

 1. 你一定还在为那件不好的事感到气恼吧。Nǐ yīdìng hái zài wèi nà jiàn bù hǎo de shì gǎndào qìnǎo ba. Chắc bạn vẫn còn bực vì chuyện không hay đó.

这些苍蝇真让人讨厌。Zhèxiē cāngyíng zhēn ràng rén tǎoyàn. Những con ruồi này làm tôi bực quá.

 1. 天哪,太可怜了!Tiān nǎ, tài kěliánle! Trời ơi, đáng thương quá!
 2. 这真是糟透了。Zhè zhēnshi zāo tòule. Thật là tồi tệ.

那是一本很糟糕的书。Nà shì yī běn hěn zāogāo de shū. Đó là 1 cuốn sách rất tệ.

 1. 可怜的孩子,他肯定心都碎了。Kělián de háizi, tā kěndìng xīn dōu suìle. Tội nghiệp cậu bé, chắc là cậu ấy buồn lắm.
 2. 可怜的志言我真为他感到惋惜。Kělián de zhì yán wǒ zhēn wèi tā gǎndào wànxí. Tội nghiệp Chí Ngôn, tôi thấy tiếc cho cậu ấy.
 3. 得悉此事我感到很伤心。Dé xī cǐ shì wǒ gǎndào hěn shāngxīn. Tôi rất buồn khi biết điều này.

A:我父亲生病了。Wǒ fùqīn shēngbìngle. Ba tôi bị bệnh rồi.

B:得悉此事我感到很伤心。Dé xī cǐ shì wǒ gǎndào hěn shāngxīn. Tôi rất buồn vì biết điều này.

 1. 处境真是很糟糕。Chǔjìng zhēnshi hěn zāogāo. Tình cảnh thật là tồi tệ.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments