Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề 12 CON GIÁP

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề 12 CON GIÁP

Nội dung bài học: 
龙 (Lóng) RỒNG
马 (mǎ) NGỰA
猪 (zhū) LỢN
牛 (niú) TRÂU
狗 (gǒu) CHÓ
鸡 (jī) GÀ
鼠 (shǔ) CHUỘT
蛇 (shé) RẮN
羊 (yáng) DÊ
兔 (tù) THỎ
猴 (hóu) KHỈ
虎 (hǔ) HỔ
su tu
你属什么? (nǐ shǔ shénme?)
Bạn cầm tinh con gì ?
我属狗 (Wǒ shǔ gǒu)
Tôi cầm tinh con chó
属狗的人怎么样? (shǔ gǒu de rén zěnme yàng?)
Người cầm tinh chó là người như thế nào ?
属狗的人很老实,很善良 (Shǔ gǒu de rén hěn lǎoshí, hěn shànliáng)
Người cầm tinh tuổi chó rất thật hà, hiền lành
你哪年出生? (nǐ nǎ nián chūshēng?)
Bạn sinh năm nào ?
我是一九八零年出生的 (Wǒ shì yījiǔbā líng nián chūshēng de)
Tôi sinh năm 1980
你今年多大? (nǐ jīnnián duōdà?)
Năm nay bao nhiêu tuổi
我今年三十三岁 (Wǒ jīnnián sānshísān suì)
Tôi năm nay 33 tuổi

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments