Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề AI DẠY NGỮ PHÁP CHO BẠN?

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề AI DẠY NGỮ PHÁP CHO BẠN?

田芳:        玛丽,你们有几门课?
Tián fāng:   Mǎlì, nǐmen yǒu jǐ mén kè?
Điền Phương: Mary, các bạn có mấy môn học?
玛丽:        现在只有四门课:综合课,口语课,听力课,和阅读课。
Mǎlì:           Xiànzài zhǐyǒu sì mén kè: Zònghé kè, kǒuyǔ kè, tīnglì kè, hé yuèdú kè.
Mary:          Bây giờ chỉ có 4 môn: môn Tổng hợp, môn Nói và môn Đọc.
田芳:        有文化课和体育课吗?
Tián fāng:   Yǒu wénhuà kè hé tǐyù kè ma?
ĐP:             Có môn Văn hóa và môn Thể dục không?
玛丽:        没有。
Mǎlì:           Méiyǒu.
Mary:          Không có.
田芳:        林老师教你们什么?
Tián fāng:   Lín lǎoshī jiào nǐmen shénme?
ĐP:             Cô giáo Lâm dạy các bạn môn gì?
玛丽:        她教我们听力和阅读。
Mǎlì:           Tā jiào wǒmen tīnglì hé yuèdú.
Mary:          Cô ấy dạy chúng tớ môn Nghe và Đọc.
田芳:        谁教你们综合课和口语课?
Tián fāng:   Shuí jiào nǐmen zònghé kè hé kǒuyǔ kè?
ĐP:             Ai dạy các bạn môn Tổng hợp và môn Nói?
玛丽:        王老师。
Mǎlì:           Wáng lǎoshī.
Mary:         Thầy Vương.

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-trong-van-phong-trong-tieng-trung-phan-3

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments