Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề BỆNH ĐAU ĐẦU

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề BỆNH ĐAU ĐẦU

Nội dung bài học: 
头疼 (Tóuténg) ĐAU ĐẦU
A: 你哪儿不舒服? (Nǐ nǎ’er bú shūfú?)
Em không thoải mái chỗ nào ?
B: 我头疼得很厉害 (Wǒ tóuténg dé hěn lìhài)
Em đau đầu lắm ạ
A: 几天了? (Jǐ tiānle?)
Mấy ngày rồi ?
B: 今天开始了 (Jīntiān kāishǐle)
Hôm nay mới bắt đầu ạ
A: 发烧吗 (Fāshāo ma?)
Có sốt không ?
B: 有点发烧 (Yǒudiǎn fāshāo)
Có sốt một ít ạ
A: 你式过表吗?(Nǐ shìguò biǎo ma?)
Cặp nhiệt độ chưa ?
B: 没有 (Méiyǒu)
Dạ chưa ạ
A: 先试试表 (Xiān shì shì biǎo)
Em cặp thử đi
B: 多少度? (Duōshǎo dù?)
Bao nhiêu độ ạ ?
A: 39.8 度,让我看看你的嗓子。张开嘴,说 啊
把衣服撩起来。请吸气,在深吸一口气
(39.8 Dù, ràng wǒ kàn kàn nǐ de sǎngzi. Zhāng kāi zuǐ, shuō a bǎ yīfú liāo qǐlái. Qǐng xī qì, zài shēn xī yī kǒuqì)
39,8 độ, để tôi kiểm tra cổ họng của em.há miệng ra, nói a
ban-bi-om
B: 怎么样? (Zěnme yàng? )
Sao rồi ạ ?
A: 肺部没事。你只是感冒 (Fèi bù méishì. Nǐ zhǐshì gǎnmào)
Phổi không việc gì. Em chỉ sốt thôi
B: 我需要打针吗? (Wǒ xūyào dǎzhēn ma?)
Em có cần tiêm không ạ ?
A: 不需要 (Bù xūyào)
Không cần đâu

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments