Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề ĐỔI TIỀN

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề ĐỔI TIỀN

Nội dung bài học: 

换钱 (Huànqián) ĐỔI TIỀN

越币 (yuè bì) VIỆT NAM ĐỒNG
A: 你去哪儿? (Nǐ qù nǎ’r?) Bạn đi đâu ?
B: 我去银行换钱 (Wǒ qù yínháng huànqián) – Tôi đi ngân hang đổi tiền
A: 小姐! 我换钱 (Xiǎojiě! Wǒ huànqián)- Cô ơi, tôi muốn đổi tiền
B: 你换什么钱? (Nǐ huàn shénme qián?)- Anh đổi tiền gì ạ
A: 我换美元 (Wǒ huàn měiyuán)- Tôi đổi usd
今天一美元换多少人民币? (jīntiān yī měiyuán huàn duōshǎo rénmínbì?)
Hôm nay 1 USD bằng bao nhiêu NDT ?
 tra-gia-khi-mua-sam
B: 今天一美元换八点二七人民币你换多少?
(Jīntiān yī měiyuán huàn bā diǎn èrqī rénmínbì Nǐ huàn duōshǎo?)
Hôm, nay 1 USD bằng 8.27 NDT ạ, anh đổi nhiều không ?
A: 三万人民币 (Sān wàn rénmínbì) – 300 000 NDT
B: 请等一会儿。先生,给你钱,请数数
(Qǐng děng yīhuǐ’er. Xiānshēng, gěi nǐ qián, qǐng shù shù)
Anh chờ chút, của anh đây, anh đếm lại đi
A: 对了,谢谢 (Duìle, xièxiè) – đúng rồi, cám ơn !!!
B: 不客气,慢走 ! (Bù kèqì, màn zǒu!)- không có gì ạ, anh đi ạ

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments