Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GỌI THỨC ĂN

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GỌI THỨC ĂN

服务员fúwùyuán

Nhân viên phục vụ

女士nǚshì

Bà !

先生! Xiānshēng!

Ông

我想吃/喝点什么wǒ xiǎng chī/hē diǎn shénme

Chúng tôi muốn ăn / uống gì đó

有没有快餐?yǒu méiyǒu kuàicān?

Có thức ăn nhanh không?

我们时间不多Wǒmen shíjiān bù duō

Thời gian của chúng tôi không nhiều

我们想先喝饮料wǒmen xiǎng xiān hē yǐnliào

Chúng tôi muốn uống gì đó trước

请给我们看看菜单/酒单qǐng gěi wǒmen kàn kàn càidān/jiǔ dān

Vui lòng cho chúng tôi xem thực đơn/ thực đơn rượu

有没有英文的菜单?yǒu méiyǒu yīngwén de càidān?

Có thực đơn bằng tiếng anh không?

今天有没有特别的菜?Jīntiān yǒu méiyǒu tèbié de cài?

Hôm nay có món ăn đặc biệt không?

有没有专门给旅客的菜单?Yǒu méiyǒu zhuānmén gěi lǚkè de càidān?

Có thực đơn chuyên dùng cho khách du lịch không?

我们还没想好叫什么菜Wǒmen hái méi xiǎng hǎo jiào shénme cài

Chúng tôi vẫn chưa biết gọi món gì

你可以给我们介绍几道菜吗? nǐ kěyǐ gěi wǒmen jièshào jǐ dào cài ma?

Bạn có thể giới thiệu vài món cho chúng tôi biết không?

goi-do-an

你们本地有什么风味菜?Nǐmen běndì yǒu shé me fēngwèi cài?

Nơi này có đặc sản gì?

你们反观推荐什么特别的菜?Nǐmen fǎnguān tuījiàn shénme tèbié de cài?

Nhà hàng các bạn giới thiệu món ăn đặc biệt gì?

我喜欢辣椒/泡菜Wǒ xǐhuān làjiāo/pàocài

Tôi thích ăn ớt/ rau trộn

我不喜欢吃肉/鱼wǒ bù xǐhuān chī ròu/yú

Tôi không thích ăn thịt/ cá

这是什么?zhè shì shénme?

Đây là cái gì?

吃起来什么味?Chī qǐlái shénme wèi?

Ăn thấy có vị gì?

这道菜是热的还是凉的?Zhè dào cài shì rè de háishì liáng de?

Món này nóng hay nguội?

这个甜吗?Zhège tián ma?

Món này ngọt không?

这个喇吗?Zhège lǎ ma?

Cái này cay không?

这个带香料吗?Zhège dài xiāngliào ma?

Món này có hương vị không?

您/你们要什么?Nín/nǐmen yào shénme?

Ông/ các ông cần gì?

要点菜了吗?Yàodiǎn càile ma?

Muốn gọi thức ăn chưa?

要不要先来杯饮料?Yào bùyào xiān lái bēi yǐnliào?

Có muốn gọi nước trước không?

你们还没有些什么菜还没上吗?Nǐmen hái méiyǒu xiē shénme cài hái méi shàng ma?

Các bạn còn món nào chưa dọn lên không ?

我不吃盐Wǒ bù chī yán

Tôi không ăn muối

我不能吃肉wǒ bùnéng chī ròu

Tôi không thể ăn thịt lợn

我不能吃糖wǒ bùnéng chī táng

Tôi không thể ăn đường

我不吃油腻的食物wǒ bù chī yóunì de shíwù

Tôi không ăn thức ăn béo

我不能吃香料做的东西wǒ bùnéng chī xiāngliào zuò de dōngxī

Tôi không thể ăn thức ăn có hương liệu

我们要他们吃的那种wǒmen yào tāmen chī dì nà zhǒng

Chúng tôi muốn họ ăn cái đó

要一个。。。/来一个。。yào yīgè…/Lái yīgè..

Muốn một cái…/ gọi một cái…

我们不吃北京烤鸭Wǒmen bù chī běijīng kǎoyā

Chúng tôi không ăn vịt quay Bắc Kinh

再给我来点儿米饭zài gěi wǒ lái diǎn er mǐfàn

Cho chúng tôi thêm cơm trắng

再给我一瓶凉开水/酒zài gěi wǒ yī píng liáng kāishuǐ/jiǔ

Cho chúng tôi thêm một bình nước/bình rượu

请给我一份。。。qǐng gěi wǒ yī fèn…

Vui lòng cho chúng tôi thêm một phần

请给我盐和胡椒面qǐng gěi wǒ yán hé hújiāo miàn

Vui lòng cho chúng tôi muối và tiêu

请给我一块餐巾qǐng gěi wǒ yīkuài cānjīn

Vui lòng cho tôi một khăn ăn

请给我一个茶匙qǐng gěi wǒ yīgè cháchí

Vui lòng cho tôi một muỗng cà phê

请给我一个烟灰缸qǐng gěi wǒ yīgè yānhuī gāng

Vui lòng cho chúng tôi một cái gạt tàn thuốc

请给我一盒火柴qǐng gěi wǒ yī hé huǒchái

Vui lòng cho chúng tôi cái hộp quẹt

请给我几根牙签qǐng gěi wǒ jǐ gēn yáqiān

Vui lòng cho chúng tôi vài cây tăm

请给我一杯凉开水qǐng gěi wǒ yībēi liáng kāishuǐ

Vui lòng cho chúng tôi một ly nước lọc

请给我一根吸管qǐng gěi wǒ yī gēn xīguǎn

Vui lòng cho chúng tôi một ống hút

菜齐了,您/你们请把cài qíle, nín/nǐmen qǐng bǎ

Thức ăn đủ rồi, mời ông/ các ông dùng

你也吃吧!nǐ yě chī ba!

Bạn cũng ăn đi !

干杯Gānbēi

Cạn ly

下次我请客xià cì wǒ qǐngkè

Lần sau tôi mời khách

请给我们打包qǐng gěi wǒmen dǎbāo

Vui lòng gói đem về

 

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments