Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề HÀNG XÓM MỚI

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề HÀNG XÓM MỚI

苏小姐是我们新搬来的隔壁邻居。Sū xiǎojiě shì wǒmen xīn bān lái de gébì línjū.
Cô Tô là hàng xóm của chúng tôi, cô ấy mới chuyển tới.
她是一位空姐。Tā shì yī wèi kōngjiě.
Cô ấy là một tiếp viên hàng không.
她在北京国际航空公司工作。Tā zài běijīng guójì hángkōng gōngsī gōngzuò.
Cô ấy làm việc ở công ty hàng không quốc tế Bắc Kinh.
下个月她将飞往新西兰。Xià gè yuè tā jiāng fēi wǎng xīnxīlán.
Tháng sau cô ấy sẽ bay tới New Zealand.
再下个月她将飞往悉尼。Zài xià gè yuè tā jiāng fēi wǎng xīní.
Tháng sau nữa cô ấy sẽ bay tới Sydney.
现在她在纽约,她是3天前飞到美国的。Xiànzài tā zài niǔyuē, tā shì 3 tiān qián fēi dào měiguó de.
Hiện tại, cô ấy đang ở NewYork, cô ấy bay đến Mỹ 3 ngày trước.
CHAN
再下个星期,她将返回中国北京。Zài xià gè xīngqí, tā jiāng fǎnhuí zhōngguó běijīng.
Tuần sau nữa, cô ấy sẽ trở về Bắc Kinh, Trung Quốc.
她只是二十五岁。Tā zhǐshì èrshíwǔ suì.
Cô ấy mới chỉ 25 tuổi.
但她却去过世界上几乎每一个国家。Dàn tā què qùguò shìjiè shàng jīhū měi yīgè guójiā.
Nhưng cô ấy đã đi qua hầu hết các quốc gia trên thế giới.
苏小姐是一个很幸运的人。Sū xiǎojiě shì yīgè hěn xìngyùn de rén.
Cô Tô là một người rất may mắn.
但是她的男朋友运气不是很好。Dànshì tā de nán péngyǒu yùnqì bùshì hěn hǎo.
Nhưng bạn trai của cô ấy thì không may mắn cho lắm.
总是呆在家里。Zǒng shì dāi zài jiālǐ.
Anh ấy thường xuyên ở nhà.
生词Từ vựng
空姐kōngjiě: tiếp viên hàng không
返回fǎnhuí: trở lại
新西兰xīnxīlán: New Zealand
悉尼xīní: Sydneyn
纽约niǔyuē: NewYork
飞行fēixíng: bay
新的xīn de: mới
我们的wǒmen de: của chúng tôi
邻居línjū: hàng xóm
几乎jīhū: hầu hết
幸运xìngyùn: may mắn
航空公司hángkōng gōngsī: công ty hàng không
不幸运/倒霉bù xìngyùn/dǎoméi: không may, đen đủi
下个月xià gè yuè: tháng sau
再下个月zài xià gè yuè: tháng sau nữa
国际guójì: quốc tế
隔壁邻居gébì línjū: hàng xóm liền kề

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments