Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề KHEN NGỢI

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề KHEN NGỢI

Nội dung bài học:
你真了不起 (Nǐ zhēn liǎobùqǐ) Bạn thật giỏi
你太伟大了 (nǐ tài wěidàle)  – Bạn thật vĩ đại
帮极了 (bāng jíle)  – giỏi lắm
dong-y
你干得很好/很棒 (nǐ gàn dé hěn hǎo/hěn bang) – bạn làm việc rất tốt
你做得很出色nǐ (zuò dé hěn chūsè) – bạn làm việc rất xuất sắc
你真是个中国通 (nǐ zhēnshi gè zhōngguó tōng) – bạn thật am hiểu về trung quốc
你是我们班最优秀的学生 (nǐ shì wǒmen bān zuì yōuxiù de xuéshēng)- bạn là học sinh ưu tú nhất trong lớp chúng ta
棒,好棒,棒极了,你太棒 (bàng, hǎo bàng, bàng jíle, nǐ tài bang)- bạn rất tuyệt

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments