Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề NHỜ GIÚP ĐỠ

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề NHỜ GIÚP ĐỠ

1. 麻烦你帮我一下好吗?(Máfan nǐ bāng wǒ yīxià hǎo ma?)
Làm phiền anh giúp tôi một chút được không?
2. 可以用一下你的电话吗?(Kěyǐ yòng yīxià nǐ de diànhuà ma?)
Có thể gọi nhờ điện thoại bạn một chút không?
3. 麻烦您送我去医院好吗?(Máfan nín sòng wǒ qù yīyuàn hǎo ma?)
Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện được không?
4. 您可以拨打一一四咨询一下。(Nín kěyǐ bōdǎ yīyīsì zīxún yīxià).
Bạn có thể gọi 114 để tư vấn.
5. 我迷路了。(Wǒ mílù le).
Tôi lạc đường rồi.
6. 我的护照丢了。(Wǒ de hùzhào diū le).
Hộ chiếu của tôi mất rồi.
7. 救命!(Jiùmìng!)
8. 快叫警察。(Kuài jiào jǐngchá).
Mau gọi cảnh sát.CAY VA GIO
9. 请帮我报警。(Qǐng bāng wǒ bàojǐng).
Hãy giúp tôi báo cảnh sát.
10. 请问,大使馆的电话是多少?(Qǐngwèn, dàshǐ guǎn de diànhuà shì)
Cho hỏi số điện thoại của đại sứ quán là bao nhiêu?
11. 你知道航空公司的电话号码吗?(Nǐ zhīdào hángkōng gōngsī de diànhuà)
Bạn có biết số điện thoại của công ti hàng không không?
12. 你需要我帮你报警吗?(Nǐ xūyào wǒ bāng nǐ bàojǐng ma?)
Cậu có cần mình báo cảnh sát không?

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments