Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề KIỆN TỤNG

5/5 - (2 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề KIỆN TỤNG

Nội dung bài học:

Phần 1:

 1. 保释人 (Bǎoshì rén): Người bảo lãnh
 1. 被上诉人 (Bèi shàngsù rén): Người bị khiếu nại
 1. 申诉人 (Shēnsù rén): Người chống án
 1. 公证人 (Gōngzhèngrén): Người công chứng
 1. 遗赠人 (Yízèng rén): Người để lại di sản
 1. 被监护人 (Bèi jiānhùrén): Người được giám hộ
 1. 受遗赠人Shòu yízèng rén): Người được nhận di sản
 1. 受让人 (Shòu ràng rén): Người được nhượng
 1. 被继承人 (Bèi jìchéngrén): Người được thừa kế
 1. 监护人 (Jiānhùrén): Người giám hộ
 1. 上诉人 (Shàngsù rén) : Người khiếu nại
 1. 起诉人 (Qǐsù rén): Người khởi tố
 1. 证人 (Zhèngrén): Người làm chứng
 1. 宣誓证人 (Xuānshì zhèng rén): Người làm chứng tuyên thệ
 1. 破产者 (Pòchǎn zhě): Người phá sản
 1. 诽谤者 (Fěibàng zhě): Người phỉ báng, người nói xấu
 1. 遗产管理人 (Yíchǎn guǎnlǐ rén): Người quản lý di sản
 1. 渎职者 (Dúzhí zhě): Người thiếu trách nhiệm
 1. 继承人 (Jìchéngrén): Người thừa kế
 1. 假定继承人 (Jiǎdìng jìchéngrén): Người thừa kế giả định
 1. 限定继承人 (Xiàndìng jìchéngrén): Người thừa kế hạn định
 1. 授予人 (Shòuyǔ rén): Người trao tặng
 1. 重婚者 (Chónghūn zhě): Người trùng hôn
 1. 委托人Wěituō rén): Người ủy nhiệm
 1. 原告 (Yuángào): Nguyên cáo, nguyên đơn
 1. 破产 (Pòchǎn): Phá sản
 1. 传票送达员 (Chuánpiào sòng dá yuán): Nhân viên tống đạtPhần 2:
 2. 缓刑犯 (Huǎnxíng fàn): Phạm nhân án treo
 3. 在逃犯 (Zài táofàn): Phạm nhân đang chạy trốn
 1. 刑事犯罪 (Xíngshì fànzuì): Phạm tội hình sự
 1. 经济犯罪 (Jīngjì fànzuì): Phạm tội kinh tế
 1. 初犯 (Chūfàn): Phạm tội lần đầu
 1. 即决犯罪 (Jí jué fànzuì): Phạm tội tiểu hình
 1. 重罪犯 (Zhòng zuìfàn: Phạm trọng tội
 1. 判决 (Pànjué): Phán quyết
 1. 反诉 (Fǎnsù): Phản tốcong an
 1. 法医 (Fǎyī): Pháp y
 1. 法庭 (Fǎtíng): Phiên tòa
 1. 审判室 (Shěnpàn shì): Phòng xét xử
 1. 法官 (Fǎguān): Quan tòa, chánh án
 1. 管制劳动 (Guǎnzhì láodòng): Quản chế lao động
 1. 继承权 (Jìchéngquán): Quyền thừa kế
 1. 出庭 (Chūtíng): Ra tòa
 1. 即决裁定 (Jí jué cáidìng): sự kết án của chánh án không có sự tham gia của hội thẩm
 1. 胜诉 (Shèngsù): Thắng kiện
 1. 私人侦探 (Sīrén zhēntàn): Thám tử tư
 1. 首席法官 (Shǒuxí fǎguān): Thẩm phán tối cao
 1. 刑期 (Xíngqí): Thời gian thụ án
 1. 开庭期 (Kāitíng qí): Thời gian tòa xét xử
 1. 主犯 (Zhǔfàn): Thủ phạm chính
 1. 败诉 (Bàisù): Thua kiện
 1. 书记员 (Shūjì yuán): Thư ký
 1. 保释金 (Bǎoshì jīn): Tiền bảo lãnh
 1. 罚金 (Fájīn): Tiền phạt

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments