Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Lời Khuyên

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Lời Khuyên

1. 让我说几句话。(Ràng wǒ shuō jǐ jù huà).
Để tôi nói vài câu.
2. 希望我的建议可以对你有所帮助。(Xīwàng wǒ de jiànyì kěyǐ duì nǐ yǒu suǒ bāngzhù).
Tôi hi vọng lời khuyên của tôi sẽ có ích cho anh.
3. 你想一想。(Nǐ xiǎng yī xiǎng).
Anh suy nghĩ đi.
co-doc-giao-1
4. 我就是不明白,我们为什么不试一下呢?
(Wǒ jiùshì bù míngbai, wǒmen wèishénme bù shì yíxià ne?)
Tôi không hiểu, sao chúng ta không thử nhỉ?
5. 干吗不把烟戒了?(Gàn má bù bǎ yān jiè le?)
Tại sao (bạn) không cai thuốc?
6. 别这样!(Bié zhèyàng!)
Đừng như thế!
7. 就算为了我到此为止吧!(Jiùsuàn wèi le wǒ dào cǐ wéi zhǐ ba!)
Cứ cho dừng lại ở đây là vì tôi đi!
8. 为了我也不行吗?(Wèi le wǒ yě bùxíng ma?)
Vì tôi cũng không được à?
9. 你真的不再考虑一下我的建议了吗?
(Nǐ zhēn de bú zài kǎolǜ yíxià wǒ de jiànyì le ma?)
Bạn thật sự không xem xét lại đề nghị của tôi sao?
10. 我怎么说你才相信他是危险人物呢?
(Wǒ zěnme shuō nǐ cái xiàngxìn tā shì wéixiǎn rénwù ne?)
Tôi nói thế nào bạn mới tin anh ta là người nguy hiểm?
11. 我怎样才能说服你接受这个提议呢?
(Wǒ zěnyàng cáinéng shuōfú nǐ jiēshòu zhège tíyì ne?)
Làm thế nào mới có thể thuyết phục anh chấp nhận lời đề nghị này đây?
12. 但是这样做肯定是为了我们自己的利益。
(Dànshì zhèyàng zuò kěndìng shì wèile wǒmen zìjǐ de lìyì).
Nhưng chắc chắn làm điều này là vì lợi ích của chính chúng ta.
13. 你似乎不明白现在的情况对你不利。
(Nǐ sìhū bù míngbai xiànzài de qíngkuàng duì nǐ búlì).
Dường như anh không hiểu tình hình bây giờ đang bất lợi cho anh.
14. 你这么做不会有任何风险。
(Nǐ zhème zuò bú huì yǒu rènhé fēngxiǎn).
Bạn làm như vậy sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào.
15. 你并不这样想,对吧?
(Nǐ bìng bù zhèyàng xiǎng, duì ba?)
Bạn không hề suy nghĩ như vậy, đúng không?

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments