Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề HỌ TÊN VÀ DANH TÍNH

5/5 - (2 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề HỌ TÊN VÀ DANH TÍNH

样句Mẫu câu
你贵姓?Nǐ guìxìng?
Anh họ gì?
我姓阮。Wǒ xìng ruǎn.
Tôi họ Nguyễn.
你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzì?
Anh tên là gì?
我叫阮明辉。Wǒ jiào ruǎnmínghuī.
Tôi tên là Nguyễn Minh Huy.
你姓什么?Nǐ xìng shénme?
Anh họ gì?
我姓陈。Wǒ xìng chén.
Tôi họ Trần.

我先自我介绍一下,我叫陈光。Wǒ xiān zìwǒ jièshào yīxià, wǒ jiào chén guāng.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Quang.
很高兴认识你。Hěn gāoxìng rènshí nǐ.
Rất vui mừng được quen biết anh.
请问,你贵姓?Qǐngwèn, nǐ guìxìng?
Cho biết quý danh của ông?
我姓王,你呢?Wǒ xìng wáng, nǐ ne?
Tôi họ Vương, còn anh.
我姓杜。Wǒ xìng dù.
Tôi họ Đỗ.
你是王老师的女儿吗?Nǐ shì wáng lǎoshī de nǚ’ér ma?
Cô là con gái của cô giáo Vương à?

是的,我妈妈是王老师。Shì de, wǒ māmā shì wáng lǎoshī.
Đúng vậy, mẹ tôi là cô giáo Vương.
我是越南人,你呢?Wǒ shì yuènán rén, nǐ ne?
Tôi là người Việt Nam, còn anh?
我是中国人。Wǒ shì zhōngguó rén.
Tôi là người Trung Quốc.
对不起,看你很面熟。Duìbùqǐ, kàn nǐ hěn miànshú.
Xin lỗi, trông chị rất quen.
是吗?Shì ma?
Thật à?

我们好像在哪里见过面了?Wǒmen hǎoxiàng zài nǎlǐ jiànguò miànle?
Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?
我也是。Wǒ yěshì.
Tôi cũng thế.
我是大卫。Wǒ shì dà wèi.
Tôi là Đại Vệ.
您好,让我来介绍一下,我是杜南。Nín hǎo, ràng wǒ lái jièshào yīxià, wǒ shì dù nán.
Chào ông, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Nam.
您好,我叫阮明,认识您我很高兴。Nín hǎo, wǒ jiào ruǎn míng, rènshí nín wǒ hěn gāoxìng.
Chào ông, tôi là Nguyễn Minh, rất vui khi được quen biết ông.
很荣幸认识你。Hěn róngxìng rènshí nǐ.
Rất hân hạnh được làm quen với anh.

这是我的名片。Zhè shì wǒ de míngpiàn.
Đây là danh thiếp của tôi.
我姓王。Wǒ xìng wáng.
Tôi họ Vương.
谢谢,这是我的名片。Xièxiè, zhè shì wǒ de míngpiàn.
Cảm ơn, đây là danh thiếp của tôi.

会话Hội thoại
A
A:你贵姓?Nǐ guìxìng?
Anh họ gì?
B:我姓武。Wǒ xìng wǔ.
Tôi họ Vũ.
A:你叫什么名字。Nǐ jiào shénme míngzì.
Cô tên là gì?
B:我叫阮美兰。Wǒ jiào ruǎnměilán.
Tôi tên Nguyễn Mỹ Lan.
A:他是谁?Tā shì shuí?
Anh ta là ai?
B:他是刘老师。Tā shì liú lǎoshī.
Anh ta là thầy giáo Lưu.

A:她是林小姐吗?Tā shì lín xiǎojiě ma?
Cô ấy là cô Lâm à?
B:不是,她是黄小姐。 Bùshì, tā shì huáng xiǎojiě.
Không phải, cô ấy là cô Hoàng.
A:对不起。Duìbùqǐ.
Xin lỗi.
B:没关系。Méiguānxì.
Không sao.

A:早晨好!Zǎochén hǎo!
Chào buổi sáng!
B:早晨好! Zǎochén hǎo!
Chào buổi sáng!
A:你是•••Nǐ shì•••
Anh là…
B:我是阮文南,你贵姓?Wǒ shì ruǎnwénnán, nǐ guìxìng?
Tôi là Nguyễn Văn Nam, anh họ gì?
A:我姓金。Wǒ xìng jīn.
Tôi họ Kim.
B:你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzì?
Anh tên là gì?
A:我叫金和。Wǒ jiào jīn hé.
Tôi tên Kim Hòa.
B:金和先生,他是谁?Jīn hé xiānshēng, tā shì shuí?
Ngài Kim Hòa, anh ấy là ai?

A:他是陈先生。Tā shì chén xiānshēng.
Anh ấy là anh Trần.
B:他是医生吗?Tā shì yīshēng ma?
Anh ấy là bác sĩ à?
A:他不是医生,他是老师。Tā bùshì yīshēng, tā shì lǎoshī.
Anh ấy không phải bác sĩ, là giáo viên.
B:他叫什么名字?Tā jiào shénme míngzì?
Tên anh ấy là gì?
A:他叫陈明黄。Tā jiào chén mínghuáng.
Anh ấy tên Trần Minh Hoàng.
B:谢谢你。Xièxiè nǐ.

Cảm ơn anh.
A:别客气。Bié kèqì.
Đừng khách sáo.
B:再见。Zàijiàn.
Tạm biệt.
A:再见。Zàijiàn.
Tạm biệt.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments