Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề TRẢ GIÁ SẢN PHẨM

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề TRẢ GIÁ SẢN PHẨM

便宜一点吧!
Piányí yīdiǎn ba!
Rẻ một chút đi!
玛丽:这种羽绒服怎么卖?
Mǎlì: Zhè zhǒng yǔróngfú zěnme mài?
Mary: Cái áo lông vũ này bán thế nào vậy em?
售货员:一件四百块。
Shòuhuòyuán: Yī jiàn sìbǎi kuài.

trang-tri
Người bán hàng: 400 tệ một cái ạ.
玛丽:太贵了。便宜一点儿吧,二百怎么样?
Mǎlì: Tài guì le. Piányí yīdiǎnr ba, èrbǎi zěnme yàng?
Mary: Đắt quá. Rẻ chút đi em, hai trăm tệ được không?
售货员:二百太少了,不卖。可以打八折,你给三百二八。
Shòuhuòyuán: Èrbǎi tài shǎole, bù mài. Kěyǐ dǎ bā zhé, nǐ gěi sānbǎi èrbā.
Người bán hàng: Hai trăm thỉ ít quá, em không bán được. Em có thể giảm 20% cho chị, chị trả 328 tệ là được ạ.
玛丽:三百行不行?
Mǎlì: Sānbǎi xíng bùxíng?
Mary: 300 tệ được không em?
售货员:给你吧。
Shòuhuòyuán: Gěi nǐ ba.
Người bán hàng: Bán cho chị vậy.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments