Menu

Học tiếng Trung theo chủ đề: Từ vựng tiếng Trung về các bộ phận trên mặt

5/5 - (1 bình chọn)

1) Đầu – Head – 头 (Tóu) – Đầu

2) Trán – Forehead – 前额 (Qián’é) – Tiền Ngạch

3) Thái dương – Temple – 太阳穴 (Tàiyángxué) – Thái Dương Huyệt

4) Mắt – Eyes – 眼睛 (Yǎnjīng) – Nhãn Tinh

5) Lông mày – Eyebrow – 眼眉 (Yǎnméi) – Nhãn Mi

6) Lông mi – Eyelash – 睫毛 (Jiémáo) – Tiệp Mao

7) Lòng đen – Pupil – 瞳孔 (Tóngkǒng) – Đồng Hổng

8) Con ngươi – Iris – 虹膜 (Hóngmó) – Hồng Mô

9) Mí mắt – Eyelid – 眼皮 (Yǎnpí) – Nhãn Bì

10) Má – Cheek – 面颊 (Miànjiá- Diện Giáp

11) Mũi – Nose – 鼻子 (Bízi) – Tị Tử

12) Mồm – Mouth – 嘴巴 (Zuǐba) – Chủy Ba

13) Môi – Lips – 嘴唇 (Zuǐchún) – Chủy Thần

14) Lưỡi – Tongue – 舌头 (Shétou) – Thiệt Đầu

15) Tai – Ears – 耳朵 (Ěrduo) – Nhĩ Đóa

16) Ráy tai – Ear lobe – 耳垂 (Ěrchuí)- Nhĩ Thùy

17) Cằm – Chin – 下巴 (Xiàba) – Hạ Ba

18) Họng – Throat – 喉咙 (Hóulóng) – Hầu Lung

Xem các chủ đề khác

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments