Menu

[Học tiếng Trung] 50 TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Đánh giá bài viết

Mua bán bất động sản: 房地产买卖 Fángdìchǎn mǎimài
1. Bán ra: 出售 chūshòu
2. Hợp đồng (khế ước): 契约 qìyuē
3. Gia hạn khế ước: 续约 xù yuē
4. Vi phạm hợp đồng: 违约 wéiyuē
5. Bàn về hợp đồng: 洽谈契约 qiàtán qìyuē
6. Bên a trong hợp đồng: 契约甲方 qìyuē jiǎ fāng
7. Bên b trong hợp đồng: 契约乙方 qìyuē yǐfāng
8. Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực: 契约生效 qìyuē shēngxiào
9. Hợp đồng: 合同 hétóng
10. Viết làm hai bản (một kiểu): 一式两份 yīshì liǎng fèn

11. Hợp đồng viết làm hai bản: 一式两份的合同 yīshì liǎng fèn de hétóng
12. Viết làm ba bản: 一式三分 yīshì sān fēn
13. Hợp đồng viết làm ba bản: 一式三分的合同 yī shì sān fēn de hétóng
14. Bản sao: 副本 fùběn
15. Quyền sở hữu: 所有权 suǒyǒuquán
16. Hiện trạng quyền sở hữu: 所有权状 suǒyǒuquán zhuàng
17. Tài sản nhà nước: 国有财产 guóyǒu cáichǎn
18. Tài sản tư nhân: 私有财产 sīyǒu cáichǎn
19. Nhân chứng: 证人 zhèngrén
20. Người mối lái (môi giới): 经纪人 jīngjì rén

21. Người được nhượng: 受让人 shòu ràng rén
22. Người nhận đồ cầm cố: 受押人 shòu yā rén
23. Người trông giữ nhà: 照管房屋人 zhàoguǎn fángwū rén
24. Giá bán: 售价 shòu jià
25. Tiền đặt cọc: 定金 dìngjīn
26. Diện tích thực của căn phòng: 房间净面积 fángjiān jìng miànjī
27. Diện tích ở: 居住面积 jūzhù miànjī
28. Mỗi m2 giá…đồng: 每平方米…元 měi píngfāng mǐ…yuán
29. Giá qui định: 国营牌价 guóyíng páijià
30. Không thu thêm phí: 不另收费 bù lìng shōufèi

31. Xin thứ lỗi vì tôi không bán nữa: 恕不出售 shù bù chūshòu
32. Lập tức có thể dọn vào: 立可迁入 lì kě qiān rù
33. Chuyển nhượng: 转让 zhuǎnràng
34. Sang tên: 过户 guòhù
35. Chi (phí) sang tên: 过户费 guòhù fèi
36. Đăng ký sang tên: 过户登记 guòhù dēngjì
37. Không có quyền chuyển nhượng: 无转让权 wú zhuǎnràng quán
38. Trả tiền mang tính chuyển nhượng: 转让性付款 zhuǎnràng xìng fùkuǎn
39. Giấy chủ quyền nhà: 房契 fángqì
40. Bất động sản: 房产 fángchǎn

41. Chủ nhà: 房主 fáng zhǔ
42. Nền nhà: 房基 fáng jī
43. Thiếu nhà ở: 房荒 fáng huāng
44. Thuế bất động sản: 房产税 fángchǎn shuì
45. Thế chấp: 抵押 dǐyā
46. Cầm cố: 质押 zhìyā
47. Cầm, thế chấp: 典押 diǎn yā
48. Đơn xin thế chấp: 质押书 zhìyā shū
49. Đã thế chấp ngôi nhà: 已典押房屋 yǐ diǎn yā fángwū
50. Bán nhà: 变卖房屋 biànmài fángwū

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments