Menu

Ngữ pháp tiếng Trung: Phân biệt cách dùng 能,可能,可以 ,会

Đánh giá bài viết

Ngữ pháp tiếng Trung: Phân biệt cách dùng 能,可能,可以 ,会

 


Phân biệt cách dùng 能 ,可能 ,可 以 ,会 


Sử dụng 能 ,可能 ,可 以 ,会 (Néng, kěnéng, kěyǐ, huì) sao cho đúng?

能 (Néng) = Năng, năng lực, có thể
會 (Huì) = biết, có thể, có khả năng.
I .能 và 會 Dùng biểu thị năng lực khi:
– Chỉ những việc cần phải qua học hỏi .
– Có nhiều tình huống mà chúng ta có thể dùng từ 會
– Ví dụ: 他會打籃球。媽媽會跳拉丁舞.(tā huì dǎ lán qiú 。mā mā huì tiào lā dīng wǔ)=anh ấy biết chơi bóng rổ,mẹ biết khiêu vũ điệu La Mã.

– Có tình huống biểu thị sự chủ quan, vốn dĩ đã có và không cần qua học hỏi.

– Ví dụ: 我有眼睛,我能看。我有耳朵,我能聽

(wǒ yǒu yǎn jīng ,wǒ néng kàn 。wǒ yǒu ěr duǒ ,wǒ néng tīng)

Tôi có mắt,tôi có thể nhìn.Tôi có tai,tôi có thể nghe.

II.Dùng để biểu thị một phương diện nào đó,  thường dùng khi trước nó là từ “很、真”
– Ví dụ: 他真能吃,他真會吃

(tā zhēn néng chī ,tā zhēn huì chī )

– Tuy nhiên khi dùng từ 會 và 能 để biểu đạt ý của câu cũng có chút khác biệt .

Ví dụ:
a 他真能吃 (Tā zhēnnéng chī) = biểu đạt số lượng ăn,nhấn mạnh khả năng ăn được nhiều.
b 他真會吃 (Tā zhēn huì chī) = biểu đạt chất lượng ,nhấn mạnh sự ăn uống bổ dưỡng.

Dưới đây là 2 tình huống mà chúng ta chỉ có thể dùng 能. Không thể thay thế bằng từ 會:

1) Biểu thị năng lực đạt đến một trình độ nhất định.
Ví dụ: 他一分鐘能遊300米

(tā yī fèn zhōng néng yóu 300mǐ)

Một phút ,anh ấy có thể bơi 300m
他一天能記住50個漢字

(tā yī tiān néng jì zhù 50gè hàn zì)

Một ngày anh ấy có thể nhớ được 50 chữ Hán
(Những việc đó đều biểu thị chủ ngữ (他) đạt đến một trình độ nhất định ).

2) Biểu thị một năng lực tạm thời hoặc sự phục hồi của một năng lực nào đó.
Ví dụ: 他手受傷了,不能打籃球了

(tā shǒu shòu shāng le ,bú néng dǎ lán qiú le)

Anh ấy bị đau tay nên không thể chơi bóng rổ

(vốn dĩ là anh ấy biết chơi bóng rổ ,nhưng vì tay đau nên tạm thời không thể chơi bóng rổ,trường hợp này chúng ta dùng不能 )
hoặc ví dụ

他腳好了,能踢足球了

(tā jiǎo hǎo le ,néng tī zú qiú le)

Chân anh ấy đã khỏi ,có thể đá bóng được rồi

(anh ấy trước đây đã biết đá bóng nhưng vì chân bị thương nên bây giờ mới hồi phục và có thể tiếp tục đá bóng. Trường hợp này dùng 能)

III.Biểu thị tính khả năng của 能 và 會.
能 : biểu thị một điều kiện nào đó để làm một việc gì đó một cách khách quan
Ví dụ:_ 今天氣溫低,水能結成冰。

(jīn tiān qì wēn dī ,shuǐ néng jié chéng bīng)

Hôm nay nhiệt độ thấp,nước có thể kết thành băng.
– 現在時間還早,我能做完作業再回家

(xiàn zài shí jiān hái zǎo ,wǒ néng zuò wán zuò yè zài huí jiā)

Bây giờ vẫn còn sớm,tôi có thể làm hết việc rồi về .

– 這裡的東西很便宜,100塊能買到很多東西

(zhè lǐ de dōng xī hěn biàn yí ,100kuài néng mǎi dào hěn duō dōng xī)

Đồ ở đây rất rẻ,100 đồng có thể mua được rất nhiều thứ.

會: biểu thị tính chủ quan. Nói cho người khác biết việc gì đó,ước tính gì đó. Không nhấn mạnh các điều kiện khách quan.
Ví dụ:

– 明年的這個時候,我會想你的!。

(míng nián de zhè gè shí hòu ,wǒ huì xiǎng nǐ de)

– Tầm này năm sau,tôi sẽ nhớ bạn đấy !
– 只要我喜歡的東西,再貴我也會買。

(zhǐ yào wǒ xǐ huān de dōng xī ,zài guì wǒ yě huì mǎi)

Chỉ cần là thứ tôi thích,đắt mấy tôi cũng mua.
– 相信我,我不會騙你的。

(xiàng xìn wǒ ,wǒ bú huì piàn nǐ de)

Tin tôi đi,tôi không lừa bạn đâu.

IV.可以:Có thể, đồng ý, cho phép, tốt,được…
1) Biểu thị năng lực của từ 可以:
– Khi chúng ta muốn biểu thị một việc gì đó,chỉ có thể dùng 能 hoặc 會. Không được dùng từ 可以. Nhưng nếu dùng để biểu thị một năng lực đã đạt đến một trình độ nhất định, có thể dùng 可以.
Ví dụ: – 他一分鐘可以打100個字

(tā yī fèn zhōng kě yǐ dǎ 100gè zì)

Một phút,anh ấy có thể đánh 100 chữ.

2) Biểu thị tính có thể của 可以:
– Khi chúng ta hỏi tính khả năng có hay không,có thể dùng từ 可以.Thông thường là hỏi một việc dưới hình thức đã xuất hiện.
Ví dụ: 我可以用用你的詞典嗎?

(wǒ kě yǐ yòng yòng nǐ de cí diǎn ma ?)

Tôi có thể dùng tự điển của bạn một lúc chứ?

– Dùng 可以 biểu thị tính khả năng khách quan.
Ví dụ:_

天氣熱了,可以游泳了。

(tiān qì rè le ,kě yǐ yóu yǒng le)

Thời tiết nóng,có thể đi bơi được rồi.
– 床很大,可以睡三個人。

(chuáng hěn dà ,kě yǐ shuì sān gè rén)

Giường rộng,có thể ngủ 3 người.

_Biểu thị khi không có tính khả năng, có thể dùng 不能.
Ví dụ:

我明天要考試了,今晚不能陪你去逛街了。

(wǒ míng tiān yào kǎo shì le ,jīn wǎn bú néng péi nǐ qù guàng jiē le)

Ngày mai tôi phải thi ,tối nay không thể đi dạo cùng bạn rồi.

3)Biểu thị ý kiến của 可以:
– Dùng 可以 Khi người khác muốn đề xuất một ý kiến
Ví dụ:

你可以多聽,多寫,多看。他可以找他的老師幫忙.

(nǐ kě yǐ duō tīng ,duō xiě ,duō kàn 。tā kě yǐ zhǎo tā de lǎo shī bāng máng .)

Bạn có thể nghe nhiều, viết nhiều,xem nhiều. Anh ấy có thể tìm thày (cô) giáo của anh ấy giúp đỡ.

*Phần phụ: 不可以 biểu thị việc cấm chỉ, không được,không thể… Thông thường là quy định, quy tắc, hạn chế.
Ví dụ:

在學校不可以抽煙。圖書館裏不可以大聲喧嘩。

(zài xué xiào bú kě yǐ chōu yān 。tú shū guǎn lǐ bú kě yǐ dà shēng xuān huá )

Trong trường học không được hút thuốc, ở thư viện không được nói to.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments