Menu

Từ vựng theo chủ đề: Mạng Internet, Blog, Mua hàng online

Đánh giá bài viết


Mạng Internet, Blog, Mua hàng online


1 – 主页 – (zhŭ yè) – Trang chủ
2- 上传 (shàng chuán) – Tải lên
3 – 选择 (xuăn zé) – Chọn
4 – 文件夹 (wén jiàn jiā) – Thư mục
5 – 工具栏 (gōng jù lán) – Thanh công cụ
6 – 后退 (hòu tuì) – Quay trở lại
7 – 书签 (shū qiān) – Dấu trang
8 – 斜线 (/) (xié xiàn) – Dấu gạch chéo
9 – 冒号 (:) (mào hào) – Dấu hai chấm
10 – 互联网 (hù lián wăng) – Internet
11 – 链接 (liàn jiē) – Liên kết
12 – 互联网服务提供商 (hù lián wăng fú wù tí gōng shāng) – Nhà cung cấp dịch vụ Internet
13 – 网络 (wăng luò) – Mạng
14 – 网页 (wăng yè) – Trang mạng
15 – 网址 (wăng zhĭ) – Địa chỉ website
16 – 安全web站点 (ān quán web zhàn diăn) – Website bảo mật
17 – 浏览器 (liú lăn qì) – Trình duyệt
18 – 搜索引擎 (sōu suŏ yĭn qíng ) – Công cụ tìm kiếm
19 – 安全服务器 (ān quán fú wù qì) – Máy chủ bảo mật
20 – 商友圈 (Shāng you quān) – Kênh mua sắm
21 – 商机市场 (Shāngjī shìchǎng) – Cơ hội mua bán
22 – 原材料 (Yuáncáiliào) – Nguyên vật liệu
23 – 工业品 (Gōngyè pǐn) – Hàng công nghiệp
24 – 服装服饰 (Fúzhuāng fúshì) – Quần áo trang sức
25 – 家具百货 (Jiājù bǎihuò) – Hàng tạp hóa, gia dụng
26 – 小商品 (Xiǎoshāngpǐn) – Vật dụng xinh xắn
27 – 美容 (Měiróng) – Mỹ phẩm
28 – 您好 (Nín hǎo) – Xin chào
29 – 请登录 (Qǐng dēnglù) – Vui lòng đăng nhập
30 – 我的 (Wǒ de) – Của tôi
31 – 客服中心 (Kèfù zhōngxīn) – Chăm sóc khách hàng
32 – 网站导航 (Wǎngzhàn dǎoháng) – Sơ đồ website
33 – 搜本旺铺 (Sōu běn wàng pù) – Tìm trong gian hàng HOT
34 – 搜全站 (Sōu quán zhàn) – Tìm tất cả các trang
35 – 越南商业快讯 (Yuènán shāngyè kuàixùn) – Tin thương mại Việt Nam
36 – 越南市场分析 (Yuènán shìchǎng fēnxī) – Phân tích thị trường Việt Nam
37 – 市场 (Shìchǎng) – Thị trường
38 – 原材料 (Yuáncáiliào) – Nguyên vật liệu
39 – 工业品 (Gōngyè pǐn) – Hàng công nghiệp
40 – 电子 (Diànzǐ) – Điện tử
41 – 包装 (Bāozhuāng) – Bao bì đóng gói
42 – 纺织 (Fǎngzhī) – Dệt may
43 – 服装服饰 (Fúzhuāng fúshì) – Quần áo trang sức
44 – 家居百货 (Jiājū bǎihuò) – Hàng tạp hóa, gia dụng
45 – 数码家电 (Shùmǎ jiādiàn) – Sản phẩm kỹ thuật số:
46 – 家装 (Jiāzhuāng) – Nội thất trang trí
47 – 最新快讯 (Zuìxīn kuàixùn) – Tin mới nhất:
48 – 最新快讯 (Zuìxīn kuàixùn Shípǐn) – Thực phẩm
49 – 食品 (Jiājù) – Đồ gia dụng
50 – 家具 (Jīxiè) – Máy công cụ
51 – 机械 (Jīxiè Huàgōng) – Hóa chất công nghiệp
52 – 化工 (Ānfáng) – Phòng hộ
53 – 数据 (Shùjù) – Dữ liệu
54 – 报告 (Bàogào) – Báo cáo
55 – 最新越南求购信息 (Zuìxīn yuènán qiúgòu xìnxī) – Tin mua mới nhất Việt Nam:
56 – 最新企业 (Zuìxīn qǐyè) Doanh nghiệp mới tham gia: Công ty mới tham gia
57 – 发布企业 (Fābù qǐyè) – Đăng doanh nghiệp
58 – 最新资讯 (Zuìxīn zīxùn) – Tin mới nhất
59 – 热点专题 (Rèdiǎn zhuāntí) – Chủ đề HOT
60 – 专题 (Zhuāntí) – Chủ đề: Chuyên trang
61 – 项目库 (Xiàngmù kù) – Danh sách thư mục
62 – 最新越南市场分析 (Zuìxīn yuènán shìchǎng fēnxī) – Phân tích thị trường mới đăng:
63 – 中国最新求购 (Zhōng guó zuìxīn qiú gòu) – Tin mua bán mới đăng:
64 – 供应商专区 (Gōng yìng shāng zhuān qū) – Nhà cung cấp
65 – 卖家入门 (Màijiā rùmén) – Hướng dẫn ban đầu cho người bán
66 – 安全网上贸易 (Ānquán wǎng shàng màoyì) – Giao dịch trực tuyến an toàn

67 – 买家保障 (Mǎi jiā bǎozhàng) – Bảo đảm quyền lợi người mua
68 – 商家认证 (Shāngjiā rènzhèng) – Gian hàng đã xác thực:
69 – 安全交易 (Ānquán jiāoyì) – Nhà cung cấp uy tín
70 – 服务内容 (Fúwù nèiróng) – Nội dung dịch vụ
71 – 会员服务 (Huìyuán fúwù) – Dịch vụ thành viên
72 – 越中贸易通 (Yuè zhōng màoyì tōng) – Giao dịch Việt-Trung
73 – 推广服务 (Tuī guǎng fú wù) – Dịch vụ quảng cáo
74 – 市场快讯和行业资讯 (Shìchǎng kuàixùn hé hángyè zīxùn) – Tin ngành và tin nhanh thị trường:
75 – 中国名企推荐 (Zhōng guó míng qǐ tuī jiàn) – Gợi ý một số thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc:
76 – 采购 (Cǎigòu) – Mua
77 – 发布采购 (Fā bù cǎi gòu) – Đăng tin mua
78 – 发布产品 (Fābù chǎnpǐn) – Đăng sản phẩm
79 – 管理供应产品 (Guǎnlǐ gōngyìng chǎnpǐn) – Quản lý sản phẩm bán
80 – 工具 (Gōngjù) – Công cụ
81 – 管理旺铺 (Guǎn lǐ wàng pù) – Quản lý gian hàng HOT
82 – 投诉举报 (Tóusù jǔbào) – Báo cáo vi phạm
83 – 资讯社区 (Zīxùn shèqū) – Thông tin cộng đồng
84 – 商业资讯 (Shāng yè zī xùn) – Tin tức thương mại
85 – 纺织 (fǎngzhī) – Dệt may
86 – 服装服饰 (Fúzhuāng fúshì) – Quần áo trang sức
87 – 家居百货 (Jiājū bǎihuò) – Hàng tạp hóa, gia dụng
88 – 数码家电 (Shùmǎ jiādiàn) – Sản phẩm kỹ thuật số
89 – 家装 (Jiāzhuāng) – Nội thất trang trí
100 -最新快讯 (Zuìxīn kuàixùn) – Tin mới nhất
101 – 食品 (Shípǐn) – Thực phẩm
102 – 家具 (Jiājù) – Đồ gia dụng
103 – 机械 (Jīxiè) – Máy công cụ
104 – 化工 (Huàgōng) – Hóa chất công nghiệp
105 – 安防 (Ānfáng) – Phòng hộ
106 – 数据 (Shùjù) – Dữ liệu
107 – 报告 (Bàogào) – Báo cáo
108 – 最新越南求购信息 (Zuìxīn yuènán qiú gòu xìnxī) – Tin mua mới nhất Việt Nam
109 – 最新企业 (Zuìxīn qǐyè) – Doanh nghiệp mới tham gia: Công ty mới tham gia
110 – 发布企业 (fābù qǐyè) – Đăng doanh nghiệp
111 – 最新资讯 (Zuìxīn zī xùn) – Tin mới nhất
112 – 热点专题 (Rèdiǎn zhuāntí) – Chủ đề HOT
113 – 专题 (Zhuāntí) – Chủ đề: Chuyên trang (hiện trên trang chủ để là chủ đề, các trang giới thiệu về các công ty ví dụ Sanny, 114 – Hitech Fair…de nguyen la chuyên trang
115 – 项目库 (xiàngmù kù) – Danh sách thư mục
116 – 合作商铺 (Hézuò shāngpù) – Gian hàng hợp tác
117 – 排行榜 (Páiháng bǎng) – Bảng xếp hạng.

118 – 请您输入公司名称 (Qǐng nín shūrù gōngsī míngchēng) – Xin vui lòng nhập tên công ty
119 – 请您输入主要业务 (qǐng nín shūrù zhǔyào yèwù) – Xin vui lòng nhập lĩnh vực kinh doanh
120 – 请您选择公司性质 (qǐng nín xuǎnzé gōngsī xìngzhì) – Xin vui lòng lựa chọn loại hình công ty
121 – 请您选择年营业额 (qǐng nín xuǎnzé nián yíngyè é) – Xin vui lòng lựa chọn doanh thu hàng năm
122 – 请您选择雇员人数 (qǐng nín xuǎnzé gùyuán rénshù) – Xin vui lòng lựa chọn số lượng nhân viên
123 – 请您输入法人代表 (qǐng nín shūrù fǎrén dàibiǎo) – Xin vui lòng nhập tên người đại diên
124 – 请您输入注册资金 (qǐng nín shūrù zhùcè zījīn) – Xin vui lòng nhập vào vốn đăng ký
125 – 请您输入开户行 (qǐng nín shūrù kāihù xíng) – Xin vui lòng nhập thông tin ngân hàng
126 – 请您输入银行帐号 (qǐng nín shūrù yínháng zhànghào) – Xin vui lòng nhập tài khoản ngân hàng
127 – 请您输入公司介绍 (qǐng nín shūrù gōngsī jièshào) – Xin vui lòng nhập thông tin giới thiệu về công ty

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments