Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] 一般来说 [yī bān lái shuō] – Nói chung thì …

5/5 - (1 bình chọn)

[Ngữ pháp tiếng Trung] 一般来说 [yī bān lái shuō] – Nói chung thì …

 
 • 一般来说
 • yī bān lái shuō
 • generally speaking; usually…
 • Nói chung thì …

Ví dụ:

 • yī bān lái shuō,yī yuè de tiān qì shì zuì lěng de。
 • 一般来说,一月的天气是最冷的。
 • Generally speaking, the coldest weather comes in January.
 • Nói chung thì thời tiết lạnh nhất bắt đầu vào tháng một.

 

 • yī bān lái shuō,zá zhì dìng shí chū băn。
 • 一般来说, 杂志定时出版。  
 • Generally magazines come out at stated periods.
 • Thường thì báo sẽ được đặt nhiều vào giai đoạn mới xuất bản

 • tā de yīng yŭ fā yīn yī bān lái shuō shì bù cuò de。
 • 她的英语发音一般来说是不错的。  
 • Her English pronunciation is not so bad in general.
 • Phát âm tiếng Anh của cô ấy nói chung là không tệ

Xem các bài ngữ pháp khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments