Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] 多亏[duō kuī] – May mà, nhờ có, may mà có

5/5 - (1 bình chọn)

[Ngữ pháp tiếng Trung] 多亏[duō kuī] – May mà, nhờ có, may mà có

 
 • 多亏 [duō kuī]:thanks to;fortunately; luckily.
 • 多 [duō]: many; much; more – ĐA – nhiều
 • 亏 [kuī]: fortunate – KHUÂY (Khuây khoả), may mắn, vui vẻ

Ví dụ:

 • kuī tā tí xǐng le wǒ ,   yào bù wǒ zǎo wàng le 。
 • 亏他提醒了我, 要不我早忘了。
 • Luckily he reminded me. Otherwise I’d have forgotten all about it.
 • May mà có anh ý nhắc tôi, nếu không tôi đã sớm quên hết rồi.
 • duō kuī le tā de bāng zhù , wǒ men cái dé yǐ qīng kuài dì zǒu guò nà gè cháng mǎn huāng cǎo de xié pō 。
 • 多亏了他的帮助,我们才得以轻快地走过那个长满荒草的斜坡。
 • Thanks for his help, we could sail through that grassy slope.
 • Nhờ có anh ý giúp đỡ, chúng tôi mới  có thể chèo thuyền qua đám cỏ hoang đó được
 • duō kuī jí shí sòng yī yuàn ,   zài wǎn bàn xiǎo shí tā jiù méi xī wàng le 。
 • 多亏及时送医院, 再晚半小时他就没希望了。
 • Fortunately he was sent to the hospital in time. If he had been delayed half an hour, he would have not been still alive.
 • May mà có anh ý đưa tôi đi bệnh viện đúng luc. Nếu chỉ cần anh ấy chậm nửa tiếng, anh ấy có thể đã không còn sống sót

Xem các bài ngữ pháp khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments